10 januari 2023

Een belangrijke boodschap voor Nederlanders in het buitenland!

Nog even en de stemhokjes gaan weer open in Nederland. Op 15 maart 2023 staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen gepland. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Inwoners van de provincies hebben daarmee niet alleen invloed op het bestuur van de provincies, maar ook op de samenstelling van de Eerste Kamer.


Onlangs is een wet aangenomen waardoor Nederlanders, die in het buitenland wonen ook invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat gaat via een verkiezing voor het zogeheten kiescollege niet-ingezetenen. De SGP doet ook mee aan deze verkiezing.

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u stemmen voor dit kiescollege niet-ingezetenen. Het kiescollege kiest op D.V. 30 mei 2023 samen met de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer.

Om uw stem uit te brengen, is het nodig dat u voor 1 februari 2023 geregistreerd bent. U kunt zich via deze link registreren voor deze verkiezing. Een (eerdere) registratie voor de Tweede Kamerverkiezingen en/of de verkiezingen van het Europees Parlement is niet voldoende om mee te doen aan de kiescollegeverkiezing. Dus let op, registreer u opnieuw! Wanneer u geregistreerd bent, ontvangt u via de gemeente Den Haag op uw adres de stemdocumenten.

Peter Schalk, fractievoorzitter SGP in de Eerste Kamer, benadrukt het belang van iedere stem: “Het is een verwaardiging om in de Eerste Kamer het woord te mogen voeren. En het is een zegen om daar ook het Woord uit te mogen dragen. Dat mag ik nu doen samen met collega Diederik van Dijk. We hopen vurig dat we samen door kunnen in de komende periode. Maar dat is spannend, want elke stem kan doorslaggevend zijn voor een tweede zetel. Daarom een dringende oproep aan alle Nederlanders, ook in het buitenland, om geen enkele stem verloren te laten gaan. Laten we allemaal gaan stemmen, op hoop van zegen!”

Mogen we ook op uw gebed en stem uit het buitenland rekenen?

Klik hier voor meer informatie van de Gemeente Den Haag.