2 november 2017

Kamer steunt Israël-motie SGP

Kamer: regering moet weerwoord bieden aan anti-Israëlsentiment VN-organisaties

De regering moet actief stelling nemen tegen het anti-Israëlsentiment dat aanwezig is bij VN organisaties zoals Unesco en de Mensenrechtenraad. De Kamer nam vandaag een motie van die strekking aan. De motie werd ingediend door SGP, PVV en Forum voor Democratie.

Eerder dit jaar stelde de UNESCO dat de Tempelberg alleen voor moslims een heilige plek is, iets wat voor Joden en christenen een klap in het gezicht was. Ook al eerder deed de UNESCO van zich spreken met uitspraken en resoluties die uiterst eenzijdig, en soms onjuist waren. Voor Amerika was dat de aanleiding om uit de Unesco te stappen. Ook de Mensenrechtenraad van de VN heeft nu Saoedi-Arabië daar lid van is geworden haar geloofwaardigheid verloren.

Tegen die achtergrond vindt de SGP dat Nederland weerwoord moet geven tegen de opstelling van landen als Qatar, Egypte en Soedan binnen VN-organisaties. Kees van der Staaij diende daarover bij het debat over de regeringsverklaring een motie in. De motie werd aangenomen met de steun van SGP, PVV, CDA, FVD, 50+ D66, VVD en de ChristenUnie.

Kees van der Staaij is daar blij mee: “Dit is een mooi begin van het nieuwe kabinet. Organisaties in VN-verband moeten onpartijdig zijn, zeker in de zeer gevoelige kwesties in het Midden-Oosten. Elk land heeft recht op een eerlijke behandeling; Israël dus ook.”

Lees hieronder de letterlijke tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet zich wil inzetten voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen;

overwegende dat diverse lidstaten in VN-organisaties, waaronder UNESCO en de Mensenrechtenraad, zich inzake de Israëlisch-Palestijnse kwestie herhaaldelijk zeer partijdig tonen;

verzoekt de regering, in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en, zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij
Baudet
Wilders