5 november 2020

Initiatiefnota | Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven

De SGP dient vandaag een initiatiefnota in waarin gepleit wordt voor maatregelen tegen internationale misstanden wat betreft voortplanting en seksualiteit. NGO’s, onderzoekers en instellingen wijzen erop dat vrouwen in veel landen, ook in Europa, worden gedwongen tot bijvoorbeeld abortus of draagmoederschap. De titel van de nota is ‘Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven’.

Indiener is SGP-kamerlid Chris Stoffer. Hij zegt: “Het is goed dat we in ons beleid extra aandacht besteden aan de positie van vrouwen en meisjes in andere landen. Zij zijn in veel landen de zwakkere partij. Om dat te onderstrepen en daar accenten in te zetten, heb ik deze nota ingediend. Wat ik wil is tweeledig. Een: meer inzet voor moeder- en kindzorg, en twee: het bestrijden van drang en dwang tegen vrouwen bij abortus en (commercieel) draagmoederschap.”

In de SGP-nota worden enkele concrete voorbeelden genoemd van ernstige misstanden. Een ervan betreft de zogenaamde ‘gendercide’. Dat gebeurt op grote schaal. Stoffer: “Vooral in Azië en Afrika, maar zelfs in Europa loop je als meisje kans te worden geaborteerd of verwaarloosd enkel en alleen omdat je meisje bent, en geen jongen. Dit is buitengewoon schrijnend, waar in de nota ook een voorbeeld van wordt genoemd. In menselijk opzicht is het een drama, juridisch en ethisch totaal verwerpelijk.”

De SGP-nota bevat 12 concrete voorstellen. Bijvoorbeeld:

  • voorkom actief de verkoop van of handel in kinderen;
  • verbied commercieel draagmoederschap, en als dat niet kan moeten daarvoor scherpere regels komen;
  • investeer in alternatieven voor abortus, zoals goede moeder- en kindzorg;
  • ga met landen in gesprek over gendercide en drang of dwang rond abortussen.

Lees hier de volledige initiatiefnota.