29 juni 2020

Evaluatie abortuswet geflopt

Voor het eerst sinds 2005 vond in opdracht van het ministerie van VWS een evaluatie van de abortuswet plaats. De SGP is teleurgesteld over de magere onderzoeksresultaten. Kees van der Staaij: "Ik heb altijd aangedrongen op een grondige evaluatie. Het is een regelrechte flater dat de ervaringsverhalen van vrouwen vrijwel buiten beeld zijn gebleven."

De onderzoekers hebben veertien klinieken en ziekenhuizen met een abortusvergunning gevraagd om mee te werken aan de wetsevaluatie. Uit het rapport blijkt dat vijf instellingen dit weigerden. SGP-voorman Van der Staaij: "Ik vraag mij af welke consequenties het heeft als abortusklinieken vertikken om mee te werken aan evaluatieonderzoek. Volgens de Subsidieregeling Abortusklinieken zijn de klinieken hiertoe gewoon verplicht. Ik vind dit onbegrijpelijk en uitermate zorgwekkend."

De evaluatie geeft een eenzijdig beeld van de huidige abortuspraktijk in Nederland. Het lukte de onderzoekers nauwelijks om de ervaringen in beeld te krijgen van vrouwen die een abortus ondergingen. Ongeveer zestig vrouwen vulden een vragenlijst in. Zij werden hiervoor geselecteerd door de abortusklinieken. De onderzoekers voerden met slechts zes vrouwen een verdiepend gesprek.

Van der Staaij: "De onderzoekers geven zelf toe dat de uitkomsten van dit praktijkonderzoek deels onbruikbaar zijn en op z’n minst met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Ik verbaas me daarom dat de onderzoekers toch de conclusie durven trekken dat de abortuswet ‘in algemene zin goed functioneert’. Ze stellen zelfs de beraadtermijn weer ter discussie. Er is meer onderzoek nodig naar de échte ervaringen van vrouwen. Jaarlijks vinden er 30.000 abortussen plaats. Dat is niet zomaar iets wat je na een gebrekkige evaluatie ongewijzigd kunt voortzetten."