25 juni 2020

Dit zijn de grootste verkeersproblemen van Nederland

Van de haakse bocht in de N57 tot knooppunt A1-A30. En van Zeeland tot Overijssel. Lees hier de spreektekst van Kamerlid Chris Stoffer voor het algemeen overleg in de Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De Mobiliteitsalliantie heeft een onderzoek gepresenteerd naar mobiliteit en corona. Enkele aanbevelingen zijn: doorpakken met het stimuleren van thuiswerken en het spreiden van het vervoer, het versnellen van investeringen in mobiliteitshubs en extra inzet op verkeersveiligheid, omdat meer mensen de fiets pakken. Drie zaken die ik de minister graag voor wil leggen. Hoe gaat zij dit oppakken?

N35
Het gaat niet goed op de N35. Op deze belangrijke hoofdader tussen Enschede en Zwolle moet je dwars door het dorp Mariënheem, acht keer in de remmen voor verkeerslichten en zie je dat automobilisten vanwege de drukte moeilijk de weg opkomen, met alle risico’s van dien. De verkeersintensiteit is vergelijkbaar met Rijks N-wegen die wel als autoweg zijn ingericht en voldoet niet aan de veiligheidseisen. De drukte neemt toe. Dat de regio staat te springen om aanpak van de N35 blijkt wel uit het feit dat ze zelf 120 miljoen euro eraan bij willen dragen en zelfs voor willen financieren. De Kamer heeft via verschillende moties gevraagd om de marsroute N35 met prioriteit op te pakken. De minister schuift het nog voor zich uit. Pak deze handschoen op en start op korte termijn een MIRT-verkenning. Dit mag niet geparkeerd worden tot de volgende verkiezingen!

Knooppunt Hoevelaken
De SGP vraagt ook aandacht voor de moeizame gang van zaken bij de aanpak van knooppunt Hoevelaken, eentje uit de filetop-10. De files op het knooppunt drukken zwaar op de omgeving, onder meer door veel sluipverkeer. Waar blijft het Tracébesluit? Graag actie.

Gorinchem
Ook de aanpak van de A27 Houten – Hooipolder sleept maar voort. Gorinchem loopt hier keihard tegenaan. Zonder nieuwe afslag geen nieuw regionaal bedrijventerrein. Kan de aanleg van het wegvak met deze afslag versneld worden?

Haakse bocht N57
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert: In de N57 bij Burg-Haamstede zit een haakse bocht waar automobilisten opeens op de rem moeten, van 100 naar 30 km/uur. Voor Tourrenners werd extra asfalt gelegd, maar onze automobilisten mochten daar geen gebruik van maken. Laat ook onze automobilisten doorrijden, zou ik zeggen.

Instandhouding
De tekorten voor instandhouding van bestaande infrastructuur gaan de komende tien jaar fors oplopen. Een miljard euro per jaar extra voor instandhouding van het spoor betekent nogal wat. De minister laat het aan het volgende kabinet over om hier keuzes in te maken. Kan de minister alvast een duiding geven van wat dit betekent als je het bestaande totaalbudget zou handhaven? Ik wil in dit debat graag het belang van voldoende budget voor instandhouding benadrukken. Het mag niet in de verdrukking komen. Zorgt de minister voor voldoende capaciteit en budget voor Rijkswaterstaat om de grote opgaven aan te kunnen?

Vrachtwagenheffing
Provincies en gemeenten maken zich zorgen over de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen voor de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet. Als er serieuze knelpunten zijn, moet er snel geschakeld worden. Daar moeten niet een paar maanden overheen gaan, maar een paar weken. Zorgt de minister ook voor financiële ondersteuning als tijdelijke maatregelen genomen moeten worden?

De N3 bij Dordrecht valt er niet onder. Regio geeft aan dat de weg al heel druk is en ook gebruikt wordt voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Graag aandacht voor de gevolgen voor dit wegtraject. Is het niet mogelijk om te werken met een lijstje risicotrajecten die zo nodig in korte tijd onder het systeem van vrachtwagenheffing gebracht kunnen worden?

Verkeersveiligheid
Waar blijft het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de toepassing van rijstrookscheiding op enkelbaans autowegen? Onder meer op de N36 gebeuren te vaak ongelukken, omdat zo’n middengeleider ontbreekt. Graag vaart maken en erin investeren.

Merwedebrug
We hebben eerder een punt gemaakt van de vervanging van de Merwedebrug. Er wordt aangekoerst op lagere bruggen. Dat moeten we echt niet willen. Als die brug veertig keer per week extra open moet om containerschepen door te laten, creëren we onze eigen fileproblemen op de drukke A27. Schep duidelijkheid en kies minimaal voor de huidige hoogte.

Hartenkreet
Tot slot nog een hartenkreet. De minister gaat weer honderden miljoenen euro’s extra uittrekken voor de Zuidasdok. Ondertussen worden projecten in de randen van Nederland in de wachtstand gezet. En moeten Zeeuwse automobilisten nog steeds dokken voor een ritje door de Westerscheldetunnel. Het voelt krom. Vergeet Noord-Nederland, de Achterhoek en Zeeland niet!