16 januari 2021

Van Meeuwen nieuwe partijvoorzitter

Tijdens het online-verkiezingscongres is Dick van Meeuwen door de afgevaardigden als nieuwe partijvoorzitter. Na de felicitaties door plv. ds. G.W.S. Mulder sprak de nieuwe partijvoorzitter de vergadering toe:

In de eerste plaats hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen. En u, ds Mulder: dank voor uw vriendelijke en bemoedigende woorden.
Ik hoop uw vertrouwen niet te beschamen en zal mij met Gods hulp en in afhankelijkheid van Zijn zegen inzetten voor deze verantwoordelijke maar ook mooie taak.

Tijdens mijn kennismakingsbezoek met het hele hoofdbestuur zei Kees van der Staaij , taalvaardig als altijd, dat het verschil met mijn voorganger, Maarten van Leeuwen, maar één letter uitmaakt. In plaats van Van Leeuwen heet ik Van Meeuwen. Maar zo zei Kees, het is toch weer niet zo’n groot verschil, want beide behoren ze tot het dierenrijk. Met “ze” bedoelde hij natuurlijk onze namen. Dat mag zo zijn, maar wat mij betreft houdt de vergelijking hier wel op: Want wat kan een meeuw t.o.v. een leeuw? Met andere woorden, neem mij zoals ik ben…

Ik maak hier graag van de gelegenheid gebruik om onze interim-voorzitter Maarten van Leeuwen te bedanken voor al zijn inspanningen om het hoofdbestuur en de partij te leiden. Dat gebeurde in een periode dat het niet altijd makkelijk was. Beste Maarten: hartelijk dank daarvoor en fijn dat je nog aan wilt blijven tot de vergadering in mei om mij ook te helpen bij de overdracht van taken. Als we live in een grote zaal bijeen gezeten hadden had ik nu even moeten stoppen, want er zou ongetwijfeld een luid applaus geklonken hebben, dat weet ik zeker.

Partijgenoten, het is mijn intentie om open en transparant leiding te geven. Samenwerking is voor mij een sleutelwoord. Samenwerking met de medewerkers op het Partijbureau, met alle geledingen maar ik wil ook graag in verbinding blijven met u die in ons land onze achterban vertegenwoordigt. We hebben elkaar in deze tijd heel hard nodig. Dat voelen we toch allemaal wel aan?

Het zijn door de coronacrisis onzekere tijden…. Maar één ding weten we: Alles wisselt op Zijn wenken, maar God Zélf verandert niet. Dat geeft rust. Tegelijkertijd zijn we geroepen om als SGP ons werk te doen. Daar wil ik 2 dingen over zeggen.

In de eerste plaats is het een verkiezingsjaar en dat is voor een politieke partij altijd spannend. Zeker nu we niet op de normale manier campagne kunnen voeren. Het verkiezingscampagneteam heeft desondanks originele en innovatieve evenementen georganiseerd om toch de SGP te promoten. Allen die hierbij betrokken zijn (waaronder vele jongeren) wil ik vanaf deze plaats hartelijk dank bedanken. We hopen natuurlijk allemaal dat er zoveel mogelijk stemmen op de SGP uitgebracht zullen worden. Laten we hier áctief mee omgaan, door bijvoorbeeld behulpzaam te zijn aan ouderen of mensen die zelf niet kunnen stemmen.

In de tweede plaats stelt onze tijd de SGP voor indringende vragen. Vragen over de beschermwaardigheid van het leven, over de genderideologie, over grondrechten zoals de onderwijsvrijheid….

De laatste weken zijn we er op een bijna schokkende manier achter gekomen dat politiek die gebaseerd is op Bijbelse waarden en normen niet meer begrepen wordt. Sterker nog: eigenlijk niet meer getolereerd wordt. Er is een omslag gaande in onze tijd. Nu zijn het juist Bijbelse waarden en normen die ons verbindt. Ze vormen de ziel van onze overtuiging. Al 103 jaar.

Het is mijn wens om daar bij te blijven, daar ons blijvend op te bezinnen en van daaruit ook ons politieke geluid te laten horen. We hebben een woord voor de wereld, het Woord, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Als christenen zijn we in een tijd gekomen van “kleur bekennen”. In de politiek, maar dat geldt voor ons allemaal in de samenleving. Laten we dat in afhankelijkheid van de Heere ook mogen doen.

Ik ga afsluiten.

Tijdens één van de sollicitatie-bijeenkomsten las onze vice-voorzitter, ds. Mulder, ter opening een paar verzen uit psalm 25. Een daarvan was: (David) Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U. Ik hoop dat deze bede uw gebed mag zijn: voor uzelf, voor de partij, voor al haar vertegenwoordigers en ook voor deze nieuwe voorzitter. Ik dank u wel. Ik zie er naar uit dat wij elkaar weer echt kunnen ontmoeten.