3 november 2020

Coronamoties Van der Staaij aangenomen in de Tweede Kamer

Het kabinet moet binnen vier weken een plan opstellen om de zorg voor coronapatienten in een beperkt aantal ziekenhuizen in elke regio op te kunnen vangen. Dat heeft de Tweede Kamer vandaag uitgesproken door een motie aan te nemen die was ingediend door SGP-kamerlid Van der Staaij en z’n VVD-collega Veldman.
 
Nu de druk op de ziekenhuizen nog steeds toeneemt (gelukkig minder snel dan vorige week) moet gekeken worden in hoeverre de druk op de ziekenhuizen verminderd kan worden. Daarnaast willen SGP en VVD dat bekeken wordt in hoeverre er meer zorg thuis mogelijk is, of in andere zorglocaties dan ziekenhuizen. Dat moet uiteraard gebeuren in goed overleg met huisartsen, wijkverpleging en de thuiszorg.
 
Ook een andere SGP-motie, mee-onderstekend door SP, CU, CDA en Denk, is aangenomen. Daarin staat dat het kabinet nu ook uitdrukkelijk moet gaan kijken naar wat de sociaal-maatschappelijke impact is van de coronacrisis. Steeds meer blijkt dat veel mensen last krijgen van stress, eenzaamheid en angst. Van der Staaij wil dat het kabinet deze gevolgen laat meewegen in de besluiten over verdere maatregelen. Samen met de gemeenten moet dan worden bezien hoe het ‘mentaal welbevinden’ van mensen kan worden vergroot.