13 maart 2020

Bericht aan alle lokale & provinciale afdelingen


Geacht bestuur,

Op donderdag 12 maart hebben het kabinet en het RIVM nieuwe maatregelen afgekondigd met betrekking tot het coronavirus (COVID-19).

De SGP neemt deze maatregelen heel serieus. Dit houdt in dat wij alle landelijke evenementen tot en met 6 april annuleren. Of de partijdag van D.V. 16 mei doorgang kan vinden, zal later worden besloten en gecommuniceerd. Voor lokale evenementen en bijeenkomsten leggen wij de verantwoordelijkheid om de adviezen van het RIVM op te volgen bij de lokale organisaties. Binnen de grens van 100 personen kan, gezien de huidige adviezen, de afweging gemaakt worden om activiteiten doorgang te laten vinden. Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met de omstandigheden, eventuele risico's en risicogroepen. De door het RIVM genoemde risicogroepen zijn mensen met (relatieve) verminderde afweer. Dit zijn onder anderen ouderen.

De statuten schrijven voor dat er vóór 1 april een ledenvergadering moet zijn belegd, waarin de voorstellen voor de partijdag worden besproken. Gezien de omstandigheden vindt hiervoor een ontheffing plaats zolang de omstandigheden voortduren. In het geval dat er vanwege het coronavirus de ledenvergadering is afgelast kunnen de afgevaardigden met een bestuursmandaat deelnemen aan de ochtendvergadering van de eventueel te houden partijdag.

De Heere gedenke ons in deze bijzondere omstandigheden. Laat deze beproeving voor ons en ons land een aansporing zijn tot inkeer tot Gods heilrijke geboden en voor ons een oproep tot gebed voor de vele getroffenen.

Namens het hoofdbestuur,

M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter a.i.