16 januari 2020

Alles op alles zetten voor suïcidepreventie

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Vandaag verscheen het onderzoek naar het relatief hoge aantal zelfdodingen onder jongeren in 2017. Het is goed dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. De SGP gaat graag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) in debat over de uitkomsten ervan.

Kees van der Staaij: “De onderzoekers wijzen erop dat in Nederland gemiddeld één tiener per week overlijdt door zelfdoding. Het is aangrijpend om te moeten constateren dat de problemen in de zorg in 2017 relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren. Des te meer een aansporing om alles op alles te zetten om de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren.’’

Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is om in verbinding te blijven met jongeren met psychische problemen, wat er ook gebeurt. Dat is een opdracht voor familie, hulpverleners en scholen, en eigenlijk voor ons allemaal.

Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren van psychische problematiek. In het onderwijs kan nog meer aandacht worden geschonken aan suïcidepreventie. Ook in de opleiding van hulpverleners moet meer aandacht komen voor zelfdoding.

Privacywetgeving zorgt bij hulpverleners voor ‘defensief gedrag’. Vooral in de behandeling van jongeren vanaf 16 jaar ervaren hulpverleners dat ze klem zitten tussen privacyregels en zorgplicht. Het is van groot belang dat duidelijkheid wordt verschaft over de beperkingen en mogelijkheden voor het samenwerken met naasten bij de behandeling van suïcidale jongeren. Als er knelpunten blijken te zijn in wet- of regelgeving, moeten die opgelost worden.

Er zijn voor dit onderzoek veel ouders geïnterviewd. Bijna alle ouders hebben de professionele gesprekken als waardevol en behulpzaam ervaren. De SGP wil daarom dat dit soort gesprekken standaard wordt aangeboden aan nabestaanden in die gevallen waar er sprake is van zelfdoding van een jongere.