Wat deed de SGP in het Europees Parlement?


Een kleine partij in het grote Europees Parlement, maar met veel invloed op de hele EU: Laat Ruissen zijn werk voortzetten!

draagmoederschap sterk veroordelen

Draagmoederschap:
Draagmoederschap leidt in de praktijk vaak tot uitbuiting van kwetsbare vrouwen.
Om die reden keerde de SGP zich tegen het voorstel van de Europese Commissie om draagmoederschap makkelijker te maken in de EU. Op voorstel van Bert-Jan Ruissen veroordeelde een meerderheid van het Parlement de praktijk van het (commercieel) draagmoederschap.
Kinderen zijn geen handelswaar!

abortus geen Europees mensenrecht

Als één van de weinige Europarlementsleden sprak Ruissen zich fel uit tegen het voorstel om abortus een Europees mensenrecht te maken. In de praktijk zou dit betekenen dat landen zoals Malta en Polen abortus moeten toestaan.

Daarnaast vroeg Bert-Jan Ruissen de afgelopen periode aandacht voor het ongeboren leven en hulp aan ongewenst zwangere vrouwen.

haatzaaien tot een EU-misdrijf verklaren

De SGP verzette zich tegen het EU-voorstel om haatzaaien tot een EU-misdrijf te verklaren. Dit voorstel is veel te ruim: elk Openbaar Ministerie zou een tweet over de Bijbelse visie op het huwelijk kunnen bestempelen tot strafbaar feit. Dit overkwam al het Finse parlementslid Päivi Räsänen.

tegen hogere EU-uitgaven en tegen EU-staatsleningen

De SGP in het Europees Parlement stemde steeds tegen hogere EU-uitgaven en tegen EU-staatsleningen. De SGP vindt dat de EU juist kan bezuinigen, om de lasten voor de burgers en bedrijven terug te dringen.

regeldruk verlagen

De EU beloofd minder onnodig knellende regels. Voor elke nieuwe EU-wet zou een andere moeten verdwijnen.

Die belofte werd niet nagekomen. Meer dan eens heeft Bert-Jan Ruissen de voorzitter van de Europese Commissie hiervoor op het matje geroepen.

Als parlementslid zal hij dat de komende jaren onverminderd blijven doen.

beschermde status van de wolf herzien

Honderden, zo niet duizenden schapen, geiten, kalfjes, pony's en paarden vallen ten prooi aan de wolf. Dat kan zo niet doorgaan.

Mede onder druk van de SGP heeft het Europees Parlement besloten om de beschermde status van de wolf te herzien. Er ligt nu een concreet voorstel om de overlast terug te kunnen dringen. 

Bert-Jan Ruissen werkte er eveneens aan mee dat probleemwolven nu al kunnen worden bestreden.

kwekersrecht verlengd

Ruissen was hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement voor een voorstel waardoor het kwekersrecht werd verlengd voor bloembollen, asperges en houtachtige fruitgewassen. De termijn ging van 25 naar 30 jaar. Dit helpt veredelaars om nieuwe rassen te ontwikkelen.

tegen omstreden Natuurherstelwet

Een van de meest omstreden wetten in Europa was de Natuurherstelwet. Die kwam uit de koker van Eurocommissaris Frans Timmermans. 

Die wet werd van alle kanten bekritiseerd, omdat die ertoe zou leiden dat grote delen van het platteland 'op slot' gaan, met alle gevolgen van dien. 

Bert-Jan Ruissen was een van degenen die het verzet tegen de wet leidde. Die tegenstand werd breed gedeeld, met als gevolg dat de behandeling van de wet nu is gestaakt.

meer steun voor jonge boeren

Als onderhandelaar op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zorgde Ruissen voor meer steun voor jonge boeren. Ieder EU-land moet tenminste 3% van het landbouwbudget bestemmen voor jonge boeren.

dierlijke mest als kunstmestvervanger

Mede op aandringen van SGP kwam er toestemming voor verwerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger. Dit kan boeren enigszins helpen om van een overschot aan dierlijke mest af te komen.

beperking van bodemberoerende visserij voorkomen

De SGP hielp een ongefundeerde beperking van bodemberoerende visserij voorkomen. Dankzij een rapport waaraan Ruissen meeschreef verwierp het Europees Parlement een actieplan met een vangstverbod in natuurgebieden voor vissers van o.a. schol, tong en garnalen.

beter behoud van de paling

Ruissen schreef een rapport met aanbevelingen voor beter behoud van de paling in de EU. Zijn rapport is met brede steun aangenomen. EU-landen kregen het advies om de trek van paling naar paaigronden te verbeteren: daarvoor moet de vis de rivieren en sluizen beter kunnen passeren. De visserij op paling hoeft dan niet verder beperkt te worden.

onwerkbare aanlandplicht herzien

Vissers zijn op grond van Europese regels verplicht om ondermaatse vis aan land te brengen in plaats van terug te gooien in zee. Dat is niet alleen zonde van die kleine visjes, maar levert voor de vissers ook onnodig veel werk op. 

Bert-Jan Ruissen heeft meegewerkt aan meerdere onderzoeksrapporten over deze omstreden maatregel. Met als gevolg dat een meerderheid in het Europees Parlement nu wil dat onwerkbare aanlandplicht wordt aangepast.

aandacht voor vervolgde christenen

De grootste groep vervolgden in de wereld zijn christenen. De cijfers daarover zijn onrustbarend, en stijgen alleen maar. Helaas is de aandacht voor deze vervolging minimaal. 

Een van de speerpunten van de SGP is het opkomen voor vervolgde christenen en anderen (religieuze) minderheden. Onvermoeibaar heeft Bert-Jan Ruissen zich voor hen ingezet. In debatten. Bij conferenties. Met resoluties.

Hij wil dit blijven doen. Steun hem, en z óók al die vervolgden waar hij zich sterk voor maakt.

herbenoeming van de Special EU-gezant godsdienstvrijheid

De SGP zorgde voor een succesvolle actie voor herbenoeming van de Speciale EU-gezant godsdienstvrijheid. Ondanks verzet van o.a. D66 in het Europees Parlement, stelde de Europese Commissie een nieuwe gezant aan.

meer steun voor Israël

Meer steun voor Israël was een voortdurende prioriteit voor ons Europarlementslid Ruissen. Brussel heeft veel te weinig oog voor benarde situatie van de enige democratie in het Midden-Oosten. Ruissen was vicevoorzitter van de delegatie voor de relaties van het Europarlement met Israël.

zorgen over antisemitische inhoud van Palestijnse schoolboeken

Na de gruwelijke massamoord door Palestijnse terroristen op 7 oktober, is steun voor de Joodse staat echt belangrijker dan ooit, zeker nu die steun snel afkalft. 

Palestijnse schoolboeken, deels gefinancierd vanuit Europa, staan vol antisemitisme. De SGP hamert er al jaren op dat Palestijnse kinderen niet meer met haat worden volgestopt.

Bert-Jan Ruissen staat in Brussel bekend als 'vriend van Israël'. Steun hem daarbij, zeker nu het erom spant. In Brussel. In Israël.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.