ZZP'ers

Het verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers draagt bij aan een meer gezonde arbeidsmarkt. Jongeren komen dan eerder in aanmerking voor een vaste baan. En oudere werknemers worden minder als risico gezien en kunnen weer sneller aan de slag komen.

Het verkleinen van de kloof op de arbeidsmarkt moet gebeuren door het bevorderen van eerlijke concurrentie en basale sociale zekerheid, niet door subsidies om het in dienst nemen van werknemers te bevorderen, het vaststellen van minimumuurtarieven of het verbieden van de inzet van zzp'ers voor bepaalde werkzaamheden. De markt moet zelf op gezonder manier gaan werken. Dan wordt bijvoorbeeld vanzelf meer vermeden dat concurrentie onder het CAO-loon gevoerd wordt.

Door een basale bescherming van zzp’ers wordt voorkomen dat mensen noodgedwongen als zelfstandige starten. Of dat zij tegen te lage tarieven concurreren door zichzelf te benadelen bij voorzieningen voor ziekte of werkloosheid. Het gaat om een arbeidsmarkt waarop zowel sprake is van eerlijke kansen en concurrentie alsmede ruimte voor ondernemerschap. Nieuwe initiatieven moeten niet onnodig belemmerd worden.

Zzp'ers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Dat hoeft niet per se een verzekering te zijn. Ook op andere manieren kunnen zzp'ers een minimum aan sociale zekerheid opbouwen.  Zzp'ers moeten wel eerlijke kansen krijgen op een toereikende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De fiscale aftrek blijft voor alle zzp'ers beschikbaar, maar wordt meer gericht op de opstartfase. Wanneer zzp'ers financieel in de problemen komen, is ook voor hen de bijstand het aangewezen vangnet.

De positie van zzp'ers kan ook verbeterd worden doordat zij collectief hun belangen behartigen, met name in kwetsbare sectoren. Er komen echter geen extra verplichtingen tot deelname aan collectieve regelingen als een nationaal scholingsfonds. Ook als het gaat om normen voor vakmanschap is het niet aan de overheid om eigen inzichten op te leggen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.