Zorguitgaven

De SGP vindt het een voorrecht dat we in Nederland beschikken over kwalitatief goede zorg. Daar hebben we ook veel geld voor over, niet in de laatste plaats omdat investeringen in de zorg ook veel opleveren. Daar hangt echter wel een steeds groter prijskaartje aan. Nog steeds geven we ieder jaar meer geld uit aan de zorg. Daarom blijft het ook de komende jaren een uitdaging om de zorgkosten beheersbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid. Dat is niet geregeld met een druk op de knop; veel verschillende maatregelen zijn nodig.

Om te beginnen wil de SGP sterk inzetten op het voorkomen van zorgkosten. Dat doen we door in te zetten op een gezonde leefstijl en op preventie. Door onnodige behandelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Door verspilling tegen te gaan. Door bij het aanbieden van zorg maatwerk als uitgangspunt te nemen. En door zorg zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren. Het gebruik van e-Health, zorg via internet, willen we bevorderen, onder meer door medische handelingen die gebruikmaken van e-Health adequaat te vergoeden.

In de tweede plaats streeft de SGP naar een betrokken samenleving waar iedereen die dat kan een steentje bijdraagt. Dat biedt mogelijkheden voor kortere lijnen, samenspel van organisaties, mantelzorgers en vrijwilligers en niet te vergeten de kerkelijke gemeenschappen. Zo kunnen ongedachte, maar effectieve combinaties worden gecreëerd.

Tenslotte wil de SGP werken aan het slimmer inzetten van elke euro. Innovaties die de zorg goedkoper maken, willen we ondersteunen. Dure medicijnen willen we voortaan landelijk inkopen, zodat de kosten per medicijn dalen. Goede uitwisseling van gegevens in de zorg is ook broodnodig, zodat dingen niet dubbel of onnodig gedaan worden en medische missers worden voorkomen. Bovendien hoeft de patiënt dan niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. De overheid moet daarvoor goede landelijke nutsvoorzieningen voor gegevensuitwisseling faciliteren, net zoals dat geldt voor openbaar vervoer, energiedistributie en autowegen. Alle medische systemen moeten voldoen aan open standaarden, zodat medische gegevens eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.