Windmolenparken

Er verrijzen steeds meer windmolenparken. Hoe kijkt de SGP hier tegenaan?

Verduurzaming van de energievoorziening zonder benutting van windenergie zal niet gaan. Inmiddels worden op zee de eerste windmolenparken zonder subsidie gebouwd (afgezien van de kosten die Tennet maakt voor de stroomkabels op zee). De SGP vindt verduurzaming van de energievoorziening belangrijk. Voor de argumenten: zie Energie. Windmolenparken zijn een belangrijke bron van duurzame energie.

De SGP maakt wel enkele kanttekeningen:

Groot nadeel van windmolenparken is dat het niet elke dag waait. De SGP vindt dat er nu teveel geinvesteerd wordt in nieuwe windmolenparken en te weinig in energiebesparing, energieopslag en ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen.

Bij plaatsing van windmolens op zee moeten visrijke gebieden vermeden worden.

Het gesuis van windmolens kan bij omwonenden voor vervelende geluidshinder zorgen. Dat is niet goed voor het draagvlak. De geluidsregels zijn een aantal jaren geleden versoepeld. Dit moet teruggedraaid worden.

Bedrijven die windmolenparken exploiteren moeten verplicht worden om omwonenden financieel te laten participeren dan wel mee te laten profiteren.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.