Voltooid leven

De SGP is tegen de plannen om de deur te openen voor hulp bij zelfdoding voor mensen die lijden 'aan het leven zelf’. Het is de overtuiging van de SGP dat het leven van ieder mens als schepsel van God waardevol en kostbaar is. Ook wie dit christelijk uitgangspunt niet deelt, kan grote bezwaren inbrengen tegen de weg die het kabinet nu wil inslaan. Als het leven moeilijk wordt, moeten we medemensen niet prijsgeven aan de dood, maar met aandacht, liefde en goede zorg nabij zijn.

Het cruciale argument in het debat over 'voltooid leven' is dat de autonome mens zelf moet kunnen beslissen óf en wannéér hij 'uit het leven wil stappen’. Maar wie dieper graaft, ontdekt dat er achter die zogenaamd 'autonome' mens vaak een enorme kwetsbaarheid schuilgaat. Dan kom je eenzaamheid tegen. Het gevoel er niet meer toe te doen. Een blok aan het been te zijn van de eigen kinderen. Of de vrees om de maatschappij teveel te kosten. De SGP wil daarom veel meer dan nu gebeurt inzetten op het tegengaan van de onderliggende eenzaamheid en een herwaardering van de ouderdom. De overheid moet gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken daarom stimuleren om de eenzaamheid onder mensen te bestrijden. De landelijke overheid faciliteert dit door inspirerende voorbeelden te verspreiden. Ook kunnen scholen met een maatschappelijke stage jongeren in contact brengen met ouderen.

Alles wat ook wettelijk toegestaan wordt, dreigt op een gegeven moment ook normaal te worden. De SGP vreest dat onze samenleving het normaal of zelfs 'natuurlijk' gaat vinden dat mensen uit het leven stappen als ze oud worden of moeite hebben een goede levensinvulling te vinden. Dat zij zich moeten verdedigen als zij kiezen om blijven leven in plaats van te willen sterven. De SGP vindt daarentegen dat er geen maatschappelijk klimaat mag ontstaan, waarin ouderen of mensen met veel zorgkosten, druk ervaren om een einde aan hun leven te maken.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.