Voetbalvandalisme

De SGP staat kritisch tegenover het betaald voetbal. Voetbal als spel is te waarderen, maar topsport leidt niet zelden tot excessen in de sfeer van veiligheid, sportverdwazing en mensvergoding.

Voetbalgerelateerd geweld moet hard worden aangepakt. Bij recidive moeten langdurige stadionverboden tot de mogelijkheden behoren.

Er moet hard opgetreden worden tegen antisemitische spreekkoren. Personen die zich hieraan schuldig maken verdienen straf en dienen holocausteducatie te krijgen.

Er moet een Veiligheidswet komen waarin duidelijke afspraken staan over de taken van de politie op het terrein van veiligheid en de eigen verantwoordelijkheid van organisaties en ondernemingen. In deze wet moet ook worden vastgelegd dat organisatoren van evenementen een zorgplicht hebben om de veiligheid goed te regelen. Zo voorkomen we dat er te weinig capaciteit beschikbaar is voor reguliere politiezorg. Via vergunningverlening worden de organisatoren van die evenementen zélf aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de veiligheid te garanderen en handhaven. Organisatoren van evenementen die om (grote) politie inzet vragen moeten daar financieel aan bijdragen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.