VMBO

Het beroepsonderwijs is een belangrijke schakel in onze samenleving en economie. Hier worden kundige vakkrachten opgeleid die in allerlei sectoren nodig zijn. Het karakter van het beroepsonderwijs verschilt wezenlijk van bijvoorbeeld hoger onderwijs. Daar moeten we oog voor hebben en houden. Veel studenten hebben behoefte aan voldoende uren onderwijs en zij kunnen zelfstandigheid nog niet meteen goed aan, vooral in de eerste leerjaren. De rol van de docent blijft dan onmisbaar, zeker als we uitval willen voorkomen. Goede relaties tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zijn van groot belang om de verbinding met de praktijk van meet af aan goed te kunnen leggen.
Het is een goede zaak dat vakmanschap in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs volop in de belangstelling staat. Die ontwikkeling verdient verder stimulans. Ook vanuit het havo dient het middelbaar beroepsonderwijs een volwaardige optie te zijn. Onderwijsprogramma’s waarin voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken moeten verder worden gestimuleerd om de kans op schooluitval te verkleinen. Basisvaardigheden en burgerschap zijn ook in het beroepsonderwijs belangrijke elementen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.