Visserij

De Gezondheidsraad adviseert iedereen om meer vis te eten. Want vis is gezond. Maar die vissen moeten natuurlijk wel eerst gevangen worden. Feit is dat het vissers door Brussel en Den Haag erg lastig wordt gemaakt om dat lonend te kunnen doen. Denk aan de dwaze aanlandplicht voor ondermaatse vis en andere bijvangsten. Of een visverbod voor soorten die het goed doen of het inpikken van visgronden. En Nederlandse vissers die willen overstappen naar de duurzame pulskor worden door Brussel keihard tegengewerkt. Ook hangt de Brexit als een donkere wolk boven de Noordzee: mogen onze vissers straks nog wel in Britse wateren vissen? Vissers die de kost verdienen op de binnenwateren zitten min of meer in eenzelfde schuitje.

Concreet:

 • De aanlandplicht is een onding en moet dus weg. Zo lang dat niet lukt, dienen de nationale mazen van dit Europese net zo wijd mogelijk gemaakt te worden.
 • Europese regels, zoals over het aanlanden van vis, de pk’s van kotters en de palingvisserij, moeten in héél Europa identiek worden toegepast en daadwerkelijk gehandhaafd.
 • Nederland moet bij de onderhandelingen over de Brexit als een leeuw vechten voor de belangen van de Nederlandse visserij. Dat kan door de toegang van EU-kotters tot Britse wateren te koppelen aan de toegang van Britse vis(producten) tot de EU-markt.
 • Het Europese visserijbeleid moet op een andere leest geschoeid worden: landen zonder visserijvloot moeten niet langer meebeslissen. Regels voor de Noordzeevisserij moeten bepaald worden door de groep landen rond de Noordzee. De SGP is dus voor een Vexit.
 • Voor de ‘kotter van de toekomst’ en het Masterplan Duurzame Visserij dient geld gereserveerd te worden.
 • De begrenzing van het aantal dagen dat kotters uit mogen varen, de zeedagenregeling, moet overboord worden gezet.
 • Quota moeten meebewegen met de groei van visbestanden.
 • Natuurbescherming is prima, maar er moet wel voldoende ruimte blijven voor visserij op de Noordzee en in de Waddenzee.
 • Plaatsing van windparken in visrijke gebieden moet vermeden worden.
 • Er dient een goede saneringsregeling te komen voor de IJsselmeervisserij. De visstand op het IJsselmeer moet beter gemeten worden en als bestanden het toelaten, moet visserij ook hier mogelijk blijven.
 • Vissers moeten ruimte krijgen voor het vangen en ‘gezond’ verwerken van wolhandkrab in vervuilde binnenwateren.
 • Palingquota zijn een goed alternatief voor de gesloten periode voor de palingvisserij.

Zie ook Aanlandplicht en Pulskor.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.