Visserij

Terwijl veel Nederlanders nog slapen, zijn vissers al lang op zee om in weer en wind hun werk te doen. Opspattend zeewater zijn ze wel gewend, maar de huidige beleidsgolven uit Den Haag en Brussel hebben de sector in zwaar weer gebracht. Tal van maatregelen, zoals de aanlandplicht voor ongewenste bijvangst, het onbegrijpelijk pulskorverbod, de Brexit, de afsluiting van natuurgebieden, het toenemende aantal windparken en de stikstofregels, raken de Nederlandse kottervloot hard. Als dat zo doorgaat, moet in de toekomst nog meer vis worden ingevoerd. Die kant moet het niet op!

Steeds meer mensen willen juist het liefst voedsel kopen dat gezond en dichtbij geproduceerd is. Wat dat betreft zijn we goed af met onze beroepsvissers op de Noordzee en in de binnenwateren. Als ze daar de ruimte voor krijgen tenminste.

De aanlandplicht dwingt vissers om ongewenste bijvangsten en onverkoopbare vissen aan land te brengen, terwijl die nog een overlevingskans hebben als ze overboord gezet worden. Zowel de bijvangst als de aanlandplicht moet nu overboord. De hoeveelheid ongewenste bijvangst moet omlaag, maar niet op deze manier.

  • Het gaat goed met de meeste vis in de Noordzee. Quota moeten beter meebewegen met de hoeveelheid vis die er in de zee zwemt.
  • De overheid moet investeren in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame vistechnieken en verduurzaming van de visserijvloot.
  • Nederland moet zich blijven inzetten voor een verantwoorde terugkeer van de pulskor. Het kan niet zo zijn dat deze duurzame visserijmethode die aantoonbaar tot minder bodemberoering, ongewenste bijvangst en brandstofgebruik leidt, niet meer mag worden toegepast.
  • Europese regels, zoals over het aanlanden van vis, de pk’s van kotters en de palingvisserij, moeten in héél Europa gelijk worden toegepast - en daadwerkelijk gehandhaafd.
  • Windparken moeten niet in visrijke gebieden geplaatst worden. Ook moet medegebruik van windparken door de visserij mogelijk gemaakt worden.
  • Meer onderzoek is nodig naar de effecten van windparken op zee voor het onderwatermilieu.
  • Natura 2000 mag de visserij niet verder aan banden leggen. De helft van de Noordzee wordt al nauwelijks bevist. Verdergaande plannen van de Europese Commissie voor uitbreiding van Natura 2000 gebieden op zee moet Nederland niet accepteren.
  • De garnalenvisserij ligt onder vuur. De SGP wil een visserijverbod in de Voordelta voorkomen. Ook moet de garnalenvisserij zoveel mogelijk als bestaand gebruik aangemerkt worden. Het kan niet zo zijn dat een garnalenkotter bijna geen stikstof meer mag uitstoten, terwijl een passerend containerschip dat ver uittorent boven een garnalenkotter geen strobreed in de weg gelegd wordt.
  • Er moet voldoende ruimte blijven voor visserij op het IJsselmeer, gebaseerd op goed onderzoek van de visstand.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.