Verenigde Naties

Internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties, zijn bedoeld om vrede te bestendigen. Op zich is de SGP een voorstander van internationale samenwerking. Echter, deze internationale instellingen mogen zich, zeker als er vitale belangen op het spel staan, niet de bevoegdheid toe-eigenen om nationaal gemaakte afwegingen te overstemmen. Al te vaak hebben de verschillende belangen van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad noodzakelijk ingrijpen gehinderd of zelfs onmogelijk gemaakt. Ter waarborging van internationale vrede en veiligheid is een blijvende en substantiële versterking van de transatlantische betrekkingen, zowel militair als economisch, een absolute voorwaarde en prioriteit.

  • Grote internationale organisaties zoals de Verenigde Naties blijken niet altijd efficiënt en effectief. Nederland moet minder steun geven aan minder functionerende multilaterale organisaties.
  • Wat de SGP betreft blijft de VN-Veiligheidsraad het gezaghebbende orgaan als het gaat om besluiten over militair ingrijpen in andere landen en tegen terroristische organisaties, maar een 'coalition of the willing' is in noodsituaties legitiem als een veto van een lidstaat de Veiligheidsraad lam legt.
  • Wanneer Nederlandse boycots en sancties leiden tot onevenredig grote schade aan bepaalde sectoren van de economie, moet er tijdelijke financiële compensatie komen.
  • Vrede tussen Israël en Palestijnen moet bevorderd worden door vredesbesprekingen en door economische en humanitaire samenwerking ‘van onderop’. Uitspraken over het vredesproces vanuit Den Haag, Washington, New York (de Verenigde Naties) of Brussel (de Europese Unie) moeten ten dienste staan aan de vredesinitiatieven ‘van onderop’; zware druk van bovenaf om te komen tot een twee-statenoplossing wijst de SGP af.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.