Tuinbouw

De tuinbouw is voor Nederland een belangrijke sector, met veel export en een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening. Denk aan de glastuinbouw, de vollegrondsgroenteteelt, de fruitteelt en de boomkwekerij. Deze bedrijven moeten we daarom koesteren. De verduurzaming van de energievoorziening is voor de glastuinbouw een grote opgave. Dat verdient steun. De SGP wil verder vermindering van het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen, maar wel behoud van een voldoende breed en effectief middelenpakket.

 • De verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw moet behouden blijven.
 • Om elektrificatie van de energievoorziening te stimuleren moet de stroomheffing in de tweede en derde schijf van de energiebelasting omlaag.
 • Om meer aardwarmte- ofwel geothermieprojecten van de grond te tillen moet de garantieregeling verbreed en ook van toepassing worden op de exploitatiefase van een project. Het feit dat geothermie een stabiele energiebron is verdient financiële waardering via de SDE++-regeling.
 • De overheid moet de helpende hand bieden bij de noodzakelijke herstructurering van de glastuinbouw.
 • Tuinders moeten opboksen tegen de inkooporganisaties van grote supermarktketens en andere grote afnemers. Er zijn mogelijkheden om samen te werken, maar paprikaproducenten liepen in het verleden keihard tegen de grenzen van de mededingingsregels aan. Dat zorgt voor wantrouwen. De SGP vindt dat tuinders meer ruimte moeten krijgen om zich te verenigen in producentenorganisaties en gezamenlijk afspraken te maken. De (Europese) mededingingsregels moeten versoepeld worden.
 • Er liggen Europese gelden (vanuit de Gemeenschappelijke Marktordening Groente en fruit) op de plank voor producentenorganisaties. Nederland vult de voorwaarden nu zo streng in dat telersverenigingen afhaken. Dat mag niet de bedoeling zijn. De sector verdient juist steun bij innovatie en verduurzaming. De SGP wil dat in overleg met de sector dit geld in de tuinbouw geïnvesteerd kan worden.
 • Geïntegreerde gewasbescherming, waarbij chemische middelen pas ingezet mogen worden als andere maatregelen onvoldoende werken, werkt goed. Dat moet ook vertaald worden in de regels die gelden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten sneller toegelaten worden.
 • Het palet aan gewasbeschermingsmiddelen moet voldoende breed zijn om gewassen, ook de kleine teelten, effectief te kunnen beschermen. Van minder effectieve middelen hebben boeren en tuinders meer nodig. Daar is het milieu niet mee gediend. Dat moeten we dus voorkomen.
 • De sector is volop bezig met energiebesparing en geïntegreerde
 • gewasbescherming. Dat verdient ruggensteun van de overheid. De SGP wil extra investeren in praktijkonderzoek en ontwikkeling en uitrol van duurzame, innovatieve kassystemen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.