Tuinbouw

De tuinbouw is voor Nederland een belangrijke sector, met veel export. Deze sector moeten we daarom koesteren.

Verdienmodel

 • De overheid moet de helpende hand bieden bij de noodzakelijke herstructurering van de glastuinbouw.
 • Noodweer kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van tuinbouwbedrijven. De overheid moet, indien sprake is van grote onverzekerbare risico’s, ruggensteun bieden. Om gebruik van de brede weersverzekering te stimuleren, is vrijstelling van de assurantiebelasting nodig.
 • Bij tuinbouwbedrijven is vaak sprake van seizoensarbeid. De Wet Werk en Zekerheid geeft extra kopzorgen. De SGP wil dat deze wet aangepast wordt. Zo moet er meer ruimte komen voor het inzetten van tijdelijke contracten bij seizoensarbeid. De loondoorbetaling bij ziekte moet in ieder geval voor kleine bedrijven ten minste gehalveerd worden.
 • Tuinders moeten opboksen tegen de inkooporganisaties van grote supermarktketens en andere grote afnemers. Er zijn mogelijkheden om samen te werken, maar paprikaproducenten liepen enkele jaren geleden keihard tegen de grenzen van de mededingingsregels aan. Dat zorgt voor wantrouwen. De SGP vindt dat tuinders meer ruimte moeten krijgen om zich te verenigen in producentenorganisaties en gezamenlijk afspraken te maken. De (Europese) mededingingsregels moeten versoepeld worden.
 • Er liggen Europese gelden (vanuit de Gemeenschappelijke Marktordening Groente en fruit) op de plank voor producentenorganisaties. Nederland vult de voorwaarden nu zo streng in dat telersverenigingen afhaken. Dat mag niet de bedoeling zijn. De sector verdient juist steun bij innovatie en verduurzaming. De SGP wil dat in overleg met de sector dit geld in de tuinbouw geïnvesteerd kan worden.
 • Er mag geen kentekenplicht voor smalspoortrekkers in de fruitteelt komen.

 Gewasbescherming en verduurzaming

 • Geïntegreerde gewasbescherming, waarbij chemische middelen pas ingezet mogen worden als andere maatregelen onvoldoende werken, werkt goed. Dat moet ook vertaald worden in de regels die gelden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten sneller toegelaten worden.
 • Het palet aan gewasbeschermingsmiddelen moet voldoende breed zijn om gewassen, ook de kleine teelten, effectief te kunnen beschermen. Van minder effectieve middelen hebben boeren en tuinders meer nodig. Daar is het milieu niet mee gediend. Dat moeten we dus voorkomen.
 • Als sluitstuk van geïntegreerde gewasbescherming moeten tuinders gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden kunnen blijven gebruiken. Zij zijn immers al verplicht om hun afvalwater te zuiveren
 • De sector is volop bezig met energiebesparing en geïntegreerde
  gewasbescherming. Dat verdient ruggensteun van de overheid. De SGP wil extra investeren in praktijkonderzoek en ontwikkeling en uitrol van duurzame, innovatieve kassystemen.
 • Om meer aardwarmteprojecten van de grond te tillen
  moet de garantieregeling verbreed en ook van toepassing worden op de
  exploitatiefase van een project.
 • De SGP wil een zo werkbaar mogelijke invoering van de zuiveringsplicht.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.