Strafbaarstelling illegaliteit

De SGP staat met overtuiging voor een vreemdelingenbeleid dat zowel streng als rechtvaardig en menswaardig is. Dat is een moeilijke en ook weerbarstige taak in de gebroken werkelijkheid waarin wij leven.

Mensen in nood moeten wij ruimhartig hulp bieden, maar mensen die hier niet mogen blijven, moeten ook echt het land verlaten. In afwachting van hunh uitzetting moeten zij ook fatsoenlijk worden behandeld. Een menswaardig beleid ondermijnen wij als wij alleen maar gefocust zijn op wetten en procedures en mensen in toetsing en uitvoering onvoldoende respectvol bejegenen. Daarop moet de overheid alert zijn en blijven, ook juist in de uitvoeringspraktijk. Ruimte voor maatwerk bieden en een fatsoenlijke uitvoeringspraktijk zijn daarbij essentieel. Voor asielzoekers die binnen de reguliere procedures niet tot hun recht komen en voor wie een verblijfsvergunning terecht is, bestaat het buitenschuldbeleid en de discretionaire bevoegdheid van de minister.

Aan de andere kant mogen wij ook een streng beleid niet ondermijnen met allerlei generale pardons en terugtrekkende bewegingen op het moment dat mensen definitief in het ongelijk gesteld zijn en het land toch niet willen verlaten. Dan lopen wij niet weg van onze verantwoordelijkheid op het moment dat streng beleid een concreet gezicht krijgt. De wettelijk vertrekplicht van uitgeprocedeerde asielzoekers moet serieus gehandhaafd worden.

Sancties op illegaal verblijf op grond van Europese regels al verplicht. Strafbaarstelling van illegaliteit zou wat dat betreft dus geen fundamentele breuk met de bestaande regelgeving betekenen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.