Schooluitval

Elk jaar vallen te veel leerlingen uit het onderwijs. Daar zijn allerlei redenen voor. Zo hebben veel van deze jongeren vaak te maken met een moeilijke thuissituatie en beperkte ondersteuning. Ook de schaalvergroting in het onderwijs werkt niet altijd positief uit. Maar ook in het onderwijs zelf zijn problemen te vinden die het risico op schooluitval vergroten. Het ontbreekt bijvoorbeeld regelmatig aan de nodige begeleiding. Die risico’s moeten we zoveel mogelijk tegengaan. Het is bijvoorbeeld van belang dat de overgang van het vmbo naar het mbo vloeiend verloopt, omdat het risico op uitval bij deze overstrap groot kan zijn.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.