Salderingsregeling

Huishoudens met zonnepanelen gebruiken ongeveer een derde van de opgewekte stroom direct zelf. Twee derde van de stroom wordt opgewekt op momenten dat ze het zelf niet nodig hebben. Deze stroom gaat het net op. Op momenten dat ze zelf geen stroom opwekken, maar wel stroom nodig hebben onttrekken ze stroom aan het net. Met de huidige salderingsregeling kan deze stroom op jaarbasis weggestreept worden tegen de stroom die ze op andere momenten terugleveren aan het net (zolang ze op jaarbasis niet meer produceren dan ze zelf gebruiken). De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen is heel aantrekkelijk. Groot nadeel is echter dat huishoudens zonder zonnepanelen de rekening betalen en dat de prikkel ontbreekt om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom ook direct zelf te gebruiken en zo het energienet te ontlasten. Omdat veel huishoudens op dezelfde momenten pieken en vaak op momenten dat de vraag naar stroom niet het grootst is (winter, begin van de dag, eind van de dag) is de marktwaarde van die stroom relatief laag ten opzichte van de stroom die door diezelfde huishoudens op momenten dat ze zelf onvoldoende produceren ingekocht moet worden. Dat brengt (systeem)kosten met zich mee. Die kosten belanden ook op het bordje van huishoudens die zelf geen zonnepanelen hebben en/of die zonnepanelen niet kunnen betalen. Hoe meer huishoudens zonnepanelen krijgen, hoe zwaarder dit gaat wegen. Dat vinden we niet eerlijk.

De SGP wil daarom aanpassing van de salderingsregeling. Randvoorwaarden zijn dat de terugverdientijd voor degene die investeert aantrekkelijk blijft. We willen dat er zonnepanelen aangelegd blijven worden. De SGP wil wel dat er een prikkel komt om zoveel mogelijk zonnestroom direct zelf te gebruiken en dat onnodige ‘subsidiëring’ ten laste van huishoudens zonder zonnepanelen voorkomen wordt.

Als uit monitoring blijkt dat de terugverdientijd onaantrekkelijk wordt, moet een eventueel afbouwpad bijgesteld worden.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.