Rekeningrijden

Voor vrachtwagens kan eerder op grote schaal een vorm van kilometerheffing ingevoerd worden. In omringende landen als Duitsland en België geldt al een dergelijk systeem. Laat buitenlandse chauffeurs ook in Nederland maar betalen voor het gebruik van onze wegen.

De Nederlandse wegen slibben dicht. De SGP is daarom positief over het principe van kilometerbeprijzing, waarbij de veel-rijder meer betaalt dan de minder-rijder. Het is een van de weinige instrumenten om de filedruk daadwerkelijk te beperken en autogebruik te ontmoedigen. Het moet echter wel technisch haalbaar en betaalbaar zijn. Bovendien dienen we terughoudend te zijn om juist de economisch meest actieven extra te belasten voor hun kilometers. Opbrengsten moeten geinvesteerd worden in de infrastructuur en in verlaging van de kosten voor autobezit.

Zo’n systeem moet zorgvuldig opgebouwd worden, te beginnen met proefprojecten met een beperkte groep autorijders.



Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.