Regeldruk

De overheid moet al het mogelijke doen om de regeldruk en administratieve lastendruk omlaag te brengen. Bij het vormgeven van nieuwe regelgeving moet dit aspect zwaar wegen. Ook bestaande regelgeving moet op dit punt regelmatig tegen het licht gehouden worden. De kleinere bedrijven verdienen speciale aandacht, omdat de papieren rompslomp bij deze bedrijven relatief grote gevolgen heeft. Zij hebben minder mankracht om formulieren in te vullen en controles uit te voeren. Deze bedrijven moeten, waar mogelijk, onder een lichter regime vallen, bijvoorbeeld als het gaat om de privacyregels.

En verder:

  • Bouwregels en arboregels kunnen en moeten soepeler.
  • Het Ondernemingsdossier moet verder uitgerold worden. Zo hoeven ondernemers voor de verschillende overheidsinstanties niet elke keer weer dezelfde gegevens aan te leveren.
  • Bij aanbestedingen door de overheid worden te vaak onnodige eisen gesteld. Ook worden te vaak opdrachten geclusterd. Kleine(re) bedrijven missen daardoor vaak de boot. Dat kan en moet anders.
  • Barrières voor het inzetten van een stagiair en/of het aannemen van een eerste werknemer moeten worden geslecht.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.