Preventie

Gezond leven is allereerst een zaak van de mensen zelf. Maar de overheid kan een handje helpen door gezond gedrag te stimuleren en ongezond gedrag te ontmoedigen. Bijvoorbeeld door voorlichting of onderzoek. Voorkomen is beter dan genezen!

 • Preventiebeleid vraagt om een duidelijke taak- en rolverdeling tussen de Rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Wetten en regels die samenwerking op het gebied van preventie belemmeren, worden weggenomen. Er wordt vastgelegd wie verantwoordelijkheid draagt voor (de uitvoering van) preventiebeleid.
 • Gezondheidsklachten worden vaak veroorzaakt door sociale, economische, fysieke en psychische omstandigheden. Denk aan armoede, leefstijl, schulden, eenzaamheid en relatie- of verslavingsproblemen. Oplossingen hiervoor overstijgen het domein van de zorg. De overheid moet gerichte (preventieve) maatregelen nemen om een gezonde leefomgeving te bevorderen.
 • Er komt meer onderzoek naar de effectiviteit van preventieve gezondheidsinterventies, zodat deze eventueel kunnen worden vergoed door zorgverzekeraars. 
 • Lichaamsbeweging is goed voor iedereen. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan daarom beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport.
 • De SGP is tegen een suikertaks, dit is geen goede maatregel om overgewicht tegen te gaan. 
 • Wél wil de SGP een verbod op stuntprijzen en kortingsacties op suikerrijke dranken.
 • De SGP kiest voor een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen om de schadelijke gevolgen van ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan.
 • De SGP blijft streven naar een Rookvrije Generatie.
 • Accijns op tabak wordt fors verhoogd.
 • Alcoholgebruik door jongeren moet stevig worden ontmoedigd.
 • Er komt een totaalverbod op reclame voor alcoholhoudende dranken.
 • Accijns op alcohol wordt verhoogd.
 • Door de staat goedgekeurde kansspelen zorgen in de praktijk voor heel veel verslaving, met alle gevolgen van dien voor de verslaafden zelf en hun gezinnen en families. Gokverslaafden hebben hulp nodig om van hun verslaving af te komen en niet nog verder weg te zinken in de financiële ellende. Daarom zetten we meer in op preventie.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.