Politie

Naast alle terechte aandacht voor de strijd tegen terreur, verdient ook de criminaliteit dicht bij huis een stevige aanpak. Vandalisme, bedreigingen, inbraken, diefstal, moord en doodslag. De gevolgen hiervan zijn duidelijk voelbaar. Het pijnlijk gemis van dierbaren blijft. Ook geleden schade (bijvoorbeeld het gemis van waardevolle voorwerpen) blijft lang, net als een gevoel van onveiligheid. Mensen verwachten –terecht!- dat politie en justitie alles doen om de daders op te pakken en ze te straffen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de onveiligheid en criminaliteit dicht bij huis voor heel veel burgers hoog scoort in de probleemlijsten. Geruststellende cijfers veranderen daar niks aan. De veiligheid mag dan ook wat kosten. Hierbij is in de eerste plaats te denken aan een forse investering in de politie. Met name de wijkagenten zijn belangrijk om te signaleren wat er allemaal speelt. Daarom moeten er extra wijkagenten komen.

Organisatie

 • Politieagenten ervaren veel bureaucratie. Onnodige regels moeten worden geschrapt.
 • Gemeenten moeten meer zeggenschap krijgen over de inzet van de politie op hun eigen grondgebied. Zij weten het best wat er speelt.
 • Er moet meer politie zijn voor het landelijk gebied. Te vaak trekken de grote steden aan het langste eind.
 • Gewaarborgd moet worden dat in spoedgevallen en in de weekenden overál snel politie ter plaatse is.
 • De capaciteit voor het oplossen van misdrijven (de recherche) moet worden vergroot teneinde het lage percentage opgeloste misdrijven van minder dan 20% binnen de komende kabinetsperiode zeer substantieel te verhogen.
 • Er moet extra worden geïnvesteerd op het gebied van terrorisme, zeden, drugs, mensensmokkel en digitale criminaliteit.
 • Er is te weinig aandacht voor geestelijke verzorging bij de politie. Dit vraagt om voldoende geestelijke verzorgers voor elke politie-eenheid.
 • Organisatoren van grootschalige, risicovolle evenementen moeten zelf veiligheidsmaatregelen nemen. Als voor de veiligheid tóch grote politie-inzet nodig is, dan moeten ze dit zelf betalen. Zo niet, dan geen vergunning.
 • In de strijd tegen criminaliteit is een soepele samenwerking met andere (Europese) landen op zijn plaats. Daar moet aan gewerkt worden, overigens zonder daarvoor bevoegdheden over te dragen aan Brussel.

Agent

 • Elke wijk en elk dorp heeft recht op een wijkagent, zo staat dat ook in de wet. Die norm moet worden nageleefd, zonder dat het een getouwtrek wordt tussen de verschillende burgemeesters.
 • De norm voor wijkagenten moet omhoog. Voor elke 4000 inwoners moet er minimaal een wijkagent zijn. Hiervoor zijn 1500 extra wijkagenten nodig. Voor wijken met complexere problemen geldt dat er meer wijkagenten beschikbaar moeten zijn. Dit mag niet betekenen dat elders de wettelijke norm niet gehaald wordt.
 • Naast de extra capaciteit voor wijkagenten moeten er nog eens 3500 extra agenten komen. Die moeten worden verdeeld naar gelang de behoefte.
 • De professionaliteit van agenten verdient waardering met een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
 • De politie mag duidelijk laten zien welke successen er behaald worden. Zichtbaar resultaat in de handhaving geeft burgers vertrouwen en stimuleert ook om aangifte te (blijven) doen van crimineel gedrag in hun omgeving.
 • De huidige geweldinstructie van de politie wordt aangepast en wel zó dat meer rekening wordt gehouden met de levensgevaarlijke situaties waarin agenten zich kunnen bevinden. Agenten die zich houden aan de geweldsinstructies mogen niet behandeld worden als verdachte.

Zie ook bij TerrorismeTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.