Passend onderwijs

Passend onderwijs doet recht aan de capaciteiten van leerlingen, ook als daarvoor extra ondersteuning nodig is. Het is een mooi ideaal om zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs een plek te geven. We streven dus naar inclusiever onderwijs. Daarbij mogen we de uitvoerbaarheid niet uit het oog verliezen. De werkdruk van leraren is hoog en voorzieningen schieten vaak tekort. Bovendien zal voor sommige leerlingen de deelname aan het reguliere onderwijs geen realistisch perspectief zijn. Te hoge ambities kunnen de ontwikkeling van deze leerlingen juist frustreren. Als het voor hen daadwerkelijk beter is wanneer zij naar speciaal onderwijs gaan, moet dat mogelijk blijven.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.