Palliatieve zorg

Goede palliatieve zorg en pijnbestrijding kan voor mensen die lijden aan een levensbedreigende ziekte enorm veel betekenen. Het leidt tot een betere ‘kwaliteit van het leven’. Dat besef dringt steeds verder door, wat zich vertaalt in veel meer aandacht voor de zorg rondom een ziek- en sterfbed. De afgelopen jaren is er op dit punt al veel bereikt. Maar er kan nog véél meer worden gedaan!

  • De SGP wil eenduidige, persoonsvolgende financiering van palliatieve zorg. Er komt hiervoor een speciale Wet palliatieve zorg. Alle mensen met een levensbedreigende aandoening krijgen daarmee toegang tot palliatieve zorg op de plek waar zij dat wensen. Door betere zorg in een (bijna) thuissetting kan het aantal onnodige ziekenhuisopnamen worden verminderd.
  • In sommige regio’s is een tekort aan plekken in hospices. In de regionale zorgvisies wordt de beschikbaarheid van hospices nadrukkelijk meegenomen. (Financiële) drempels voor het creëren van hospices worden weggenomen. 
  • Er kan méér gebruik gemaakt worden van de inzet van vrijwilligers in de terminale thuiszorg. De SGP wil de bekendheid hiervan vergroten bij patiënten, gemeenten en zorgaanbieders. 
  • De komende kabinetsperiode wordt gewerkt aan de doelstellingen in het Nationaal Programma Palliatieve zorg en het Kwaliteitskader palliatieve zorg zijn gerealiseerd: bekendheid van palliatieve zorg vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg verbeteren.
  • Er komt meer tijd voor het voeren van een gesprek tussen de arts en de patiënt. Dit is cruciaal om de medische behandel(on)mogelijkheden in kaart te brengen. Hiermee kan (onnodig) extra leed worden voorkomen.
  • Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie mag nooit gebruikt worden als sluiproute om de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie te ontlopen. De richtlijnen voor het gebruik van palliatieve sedatie moeten worden aangescherpt. 
  • We verbeteren de palliatieve zorg voor (jonge) kinderen. Ook voor deze doelgroep moet de best mogelijke zorg beschikbaar zijn. 
  • Het onderzoekprogramma Palliantie wordt meerjarig voortgezet, met daarbij extra aandacht voor palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische achtergrond. 
  • In de opleiding en training van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden krijgt palliatieve zorg en de doordenking van ethische vraagstukken rondom het levenseinde een prominente plek. 

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.