Nederlandse Antillen

In 2010 is er voor Nederland en de voormalige Nederlandse Antillen een nieuwe staatkundige structuur van kracht geworden. Alle landen van het Koninkrijk zijn gelijkwaardig. Maar dat betekent niet dat er geen sprake mag zijn van kritiek op elkaars functioneren. Feit is dat de nieuwe verhoudingen geen oplossing hebben gebracht voor de talloze problemen die er zijn. Helaas tieren corruptie en criminaliteit welig in sommige delen van het Koninkrijk. Ook blijkt er veel mis te zijn met de politie en zijn de gevangenissen bepaald niet op orde.

  • De BES-eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius dienen vrij te zijn om te handelen volgens de eigen ethische normen over onder meer de bescherming van het leven en van huwelijk en gezin.
  • Uitgangspunt voor de zelfstandigheid van de landen van het Koninkrijk dient te zijn dat ze niet meer afhankelijk zijn van Nederlands geld.
  • Er moet een integrale aanpak komen voor de problemen in de Antillen. Nederland moet de landen van het Koninkrijk zoveel als mogelijk is bijstaan in de strijd tegen de handel in drugs, mensensmokkel en andere criminele activiteiten. Ook de strijd hiertegen op de BES-eilanden is hard nodig.
  • De misstanden bij de politie en in de gevangenissen moeten worden aangepakt.
  • Voor de aanpak van (jeugd-)problematiek is het belangrijk dat de bestuurders op de eilanden goed samenwerken met lokale kerken en geloofsgemeenschappen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.