NAVO

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 leek het erop dat de wereld ineens een stuk veiliger was geworden. Van dat optimisme is nog maar weinig over. Door de opmars van Isis in Syrië en Irak, maar ook door de opstelling van Rusland, is een ‘gordel van instabiliteit’ ontstaan, die ook onze veiligheid in Nederland bedreigt.

Het belang van de NAVO als hoeksteen ons internationale veiligheidsbeleid wordt de laatste jaren onderstreept door de onrust aan de Europese oostgrenzen. Ruslands geopolitieke gewroet vraagt om een vastberaden weerwoord. Helaas heeft het Atlantisch bondgenootschap behoorlijk aan gezag ingeboet. Essentieel is dat de Europese NAVO-landen meer gaan doen om de eigen krijgsmacht geloofwaardig, lees: sterker te maken. Voor de Europese Unie ligt een taak weggelegd bij kleinschaliger missies gericht op het bevorderen van economische en politieke stabiliteit. De hedendaagse dreigingen vragen overigens niet om meer, maar om betere internationale samenwerking.

  • De NAVO is en blijft de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.
  • De Europese NAVO-landen moeten het budget voor defensie sterk verhogen.
  • Nederland moet inzetten op een terugkeer naar de oorspronkelijke doelen van de NAVO: samen sterk staan tegen dreigingen uit het Oosten en zuiden. Een besef van gezamenlijke lotsverbondenheid is daarbij onontbeerlijk. Een aanval op één is een aanval op allen. Concreet betekent dit inzet op meer slagkracht voor, en cohesie binnen, de NAVO.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.