Milieu

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeesters dienen we daar zorgvuldig mee om te gaan. Hier ligt -letterlijk en figuurlijk- een schone opgave voor ons allemaal. De zorg voor het goed omgaan met schaarse grondstoffen, energie, zuiver water, een gezonde lucht en een schone, vruchtbare bodem is allereerst een verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.

Dat neemt niet weg dat óók de overheid een taak heeft bij het voorkomen van verontreiniging en uitputting. Dat kan bijvoorbeeld door goed gedrag te stimuleren en zelf het goede voorbeeld te geven. En door uit te gaan van het alleszins redelijke en eerlijke principe: de vervuiler betaalt.

Concreet:

Zie Afval 

Zie Luchtkwaliteit

Zie Energie

Zie Landbouw

Zie Natuur

Zie Vuurwerk

En verder:

  • Het zou goed zijn als de overheid in haar inkoopbeleid kiest voor ‘groene’ producten. Zo geeft zij zélf het goede voorbeeld.
  • Het aandeel innovatieve en duurzame producten en diensten moet omhoog.
  • In vergelijking met andere Europese landen zijn de geluidsregels voor windmolens in Nederland erg ruim. Aanscherping is nodig.
  • Klachten over de gevolgen van elektromagnetische straling voor de gezondheid nemen toe. De overheid neemt deze signalen serieus en neemt, indien nodig, maatregelen.
  • Plaatsing van zend- en hoogspanningsmasten in of nabij bewoond gebied wordt vermeden.
  • Het programma om woningen te slopen onder of nabij hoogspanningsmasten dient adequaat en rechtvaardig uitgevoerd te worden.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.