Midden Oosten

Het Midden-Oosten blijft zowel een cruciale regio als een kruitvat. Ten koste van alles moet voorkomen worden dat Iran een nucleaire mogendheid wordt . Het bestrijden van moslimfundamentalisme en terreur is en blijft een grote prioriteit. Wij en onze bondgenoten moeten bereid zijn waar nodig ook militair bij te dragen aan de strijd tegen terreurgroepen die in het Midden-Oosten, Azië en Afrika dood en verderf zaaien. Zo kan een militaire- of monitoringsmissie de diplomatieke inzet voor vrede, stabiliteit en herstel van de rechtsstaat steunen. Geloofsvervolgden in het Midden-Oosten, zoals christenen en yezidi’s, moeten geholpen worden staande te blijven. Geloofsvervolging verdient een vaste plek op de agenda van de VN-Mensenrechtenraad.

Het is belangrijk om de grondoorzaken van migratie te bestrijden, zoals honger, armoede of gewapende conflicten. De EU kan hierbij een rol spelen door doeltreffende investeringen in Afrika, het Midden-Oosten en de Balkan. Wel moet er scherp op worden gelet dat deze investeringen inderdaad doelmatig gebruikt worden en niet leiden tot nóg meer bureaucratie. Daarbij is het goed om te erkennen dat het bestrijden van grondoorzaken een zaak van lange adem is. Er komen speciale migratie-afdelingen op Nederlandse ambassades in landen in de Balkan, Afrika en het Midden-Oosten waar veel asielzoekers vandaan komen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen om de terugkeer te regelen van individuele asielzoekers.

Uiteraard is Israël in het turbulente Midden-Oosten een belangrijke bondgenoot, en een baken van democratie en mensenrechten. De Abraham Akkoorden waarmee de betrekkingen tussen Israël en een aantal landen in het Midden Oosten genormaliseerd zijn, vormen een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan rust en vrede in de regio. Het is waarschijnlijk dat het dwarsbomen van een mogelijk akkoord tussen Israël en Saoedi-Arabië één van de redenen is geweest voor de bloedige aanval van Hamas (gesteund door Iran) op Israël in oktober 2023. Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.