Mensenhandel

Seksualiteit komt alleen tot haar recht binnen de trouw en geborgenheid van een huwelijk. Dat is dus wezenlijk iets anders dan oppervlakkige lustbeleving, voor geld te kopen handelswaar of een consumptieartikel dat aan de massa wordt aangeboden via de media of andere kanalen. Wie seksualiteit naar beneden haalt door ook hier uit te gaan van de mens die zelf wel uitmaakt wat hij of zij wil, verandert het mooiste in het slechtste.
Prostitutie is geen liefdevol samenleven van man en vrouw, maar misbruik van vrouwen en een vorm van slavernij. Niemand zou graag zijn vrouw of dochter zien als prostituee.
De SGP is voorstander van een zoveel mogelijk tegengaan van prostitutie en de instelling en handhaving van een verbod op betaalde seksuele diensten. Zoals handel in organen verboden is, moeten we ook het ‘aanbieden van mensen’ tegengaan.
De legalisering van prostitutie is een voorbeeld van mislukt beleid. Mensenhandel blijft volop aanwezig, ook in de legale branche. Te vaak wordt strengere handhaving geplaatst tegenover het gedogen vroeger. Dat is onjuist. Juist een wettelijk verbod maakt optreden en handhaven door politie en justitie gemakkelijker.

Concreet:

  • Verplichte regulering en toetsing voor elke vorm van prostitutie, waarbij een vergunning uitdrukkelijk niet is bedoeld als ‘goedkeuring’.
  • Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om elke vorm van prostitutie tegen te gaan in hun gemeenten ( de ‘nuloptie’)
  • Het aanpakken van internetprostitutie moet landelijk gebeuren, omdat het aanbod anders gemakkelijk buiten beeld raakt.
  • Souteneurschap moet weer volledig strafbaar zijn.
  • Prostitueebezoek moet strafbaar gesteld worden
  • Het moet eenvoudig mogelijk zijn uit de prostitutie te stappen. Weinig gemeenten voeren hiervoor beleid. Gemeenten moeten de verplichting krijgen om uitstapprogramma’s aan te bieden. Ook hulpverlening voor prostituees is slechts beperkt beschikbaar. Slechts 23% van de gemeenten besteedt hier aandacht aan. Daarvoor moet ook beleid ontwikkeld worden.
  • Ten minste een sterke verhoging van de minimumleeftijd voor prostitutie. Juist jonge vrouwen en mannen zijn het meest kwetsbaar.
  • Een hogere strafmaat is nodig.
  • Toezicht en handhaving door de verschillende diensten moet gezamenlijk opgepakt worden. De politie moet hier ook meer menskracht voor krijgen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.