Mensen met een beperking

  • De overheid gaat stigmatisering van mensen met een beperking actief tegen. In onze samenleving moet altijd ruimte zijn en blijven voor kwetsbare mensen. In een land dat elke vorm van beperking of gebrek wil uitbannen, wil je niet leven.
  • Als bij prenataal onderzoek wordt geconstateerd dat een kindje mogelijk een aandoening of een handicap heeft, moeten ouders beter worden voorgelicht dan nu het geval is. Zij krijgen duidelijke objectieve en volledige informatie mee over de waarde van leven met een beperking, de ondersteuningsmogelijkheden bij de opvoeding en de eventuele behandelmogelijkheden.
  • Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Ook mensen die chronisch ziek, verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn. In het VN-verdrag Handicap staat wat er nodig is om de situatie van mensen met een beperking te verbeteren. Het actieprogramma Onbeperkt meedoen! wordt daarom voortgezet en geïntensiveerd zodat er merkbare verbeteringen komen.   
  • Het kabinet spoort gemeenten aan werk te maken van een lokale ‘inclusieagenda’ om mensen met een beperking beter in staat te stellen deel te nemen aan het openbare leven. De landelijke overheid stelt hiervoor minimumeisen vast, bijvoorbeeld als het gaat om parkeerbeleid, toegankelijkheid van publieke gebouwen en speeltuinen voor kinderen met een beperking. Gemeenten werken dit uit in samenspraak met betrokkenen zelf. 
  • Overheidswebsites moeten toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een (visuele) beperking. 
  • Er is een tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen voor mensen met een beperking. Het kabinet spoort gemeenten aan om hier nadrukkelijk aandacht voor te hebben bij de lokale bouwopgave. 
  • De gehandicaptenzorg staat onder druk, zowel financieel als vanwege de arbeidskrapte. Werken in de gehandicaptensector moet aantrekkelijker worden. Ook wil de SGP inzetten op het verder verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.