Media

De rol van media is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. In huis, op straat en in het openbaar vervoer, overal worden we geconfronteerd met uitingen van de media. De kunst is om op een goede manier met media om te gaan. Het is vooral belangrijk dat kinderen al vroeg een kritische houding ontwikkelen. Er moet daarom in het onderwijs aandacht zijn voor media-educatie. Aandacht voor mediaopvoeding is echter eenzijdig als we geen aandacht hebben voor de kwalijke rol van bepaalde media-uitingen. Schadelijke en ongewenste media-uitingen moeten zoveel mogelijk beperken. Omroepen zullen bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarnaast moeten ouders nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en beoordeling van verschillende media-uitingen. Wat ouders met veel inspanning aan hun kinderen proberen mee te geven mogen we niet onder druk laten staan door een laks mediabeleid van de overheid.
Commerciële belangen hebben vaak geen positieve invloed op de kwaliteit en het niveau van mediaprogramma’s en -uitingen. Wanneer men zich hoofdzakelijk richt op hogere kijkcijfers is verlaging van het inhoudelijke peil van de omroepen onontkoombaar. Het is daarom belangrijk dat de overheid naast de commerciële omroepen ruimte creëert voor een kernachtige, kwalitatief hoogwaardige publieke omroep. Die publieke omroep richt zich uitsluitend op taken die bij de commerciële omroepen niet uit de verf komen. Programma’s voor spel en vermaak vallen daar bijvoorbeeld duidelijk niet onder. De publieke omroep zal zich weer op de kerntaken moeten richten, waartoe in ieder geval een degelijke nieuwsvoorziening behoort.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.