Kunst

Kunst speelt een belangrijke rol in de samenleving. Desondanks is de zorg voor kunst en cultuur niet in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de overheid. Kunst en cultuur moeten gedragen worden door de samenleving zelf. De SGP vindt daarom een kernpunt van het cultuurbeleid dat subsidies alleen verstrekt worden aan instellingen die in belangrijke mate ook eigen inkomsten genereren. Die ontwikkeling moet doorgezet worden.

De SGP vraagt bijzondere aandacht voor monumentenzorg. Monumenten geven een belangrijk beeld van de bijzondere geschiedenis van Nederland. Ons erfgoed moet daarom goed onderhouden worden. De SGP investeert daarom extra in monumentenbeleid. De ondersteuningsregeling moet eerlijke kansen en meerjarig zekerheid bieden aan eigenaren. In het monumentenbeleid moet bovendien sterker ingezet worden op herbestemming.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.