Koopzondagen

De zondag is een bijzondere dag. De SGP vindt het belangrijk dat deze opstandingsdag van Christus uniek blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting. Deze dag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Daarvoor hebben we al sinds jaar en dag de zondag om ruimte te bieden aan de kerkgang. Ook is het een belangrijk sociaal en maatschappelijk rustpunt in de week. Steeds vaker zitten (vaak jonge) werknemers langdurig thuis door werkstress.

Ook ondernemers hebben tijd nodig om bij te tanken. De overheid heeft een belangrijke taak om deze dag van God te beschermen. Des te triester is het dat steeds meer gemeenten ruim baan geven aan koopzondagen. De wet geeft aan dat in de afweging rekening gehouden moet worden met de belangen van werknemers en kleine winkeliers. Maar de praktijk leert helaas dat deze belangen regelmatig het onderspit delven. Gemeenten die de winkels op zondag opengooien, verliezen meer dan alleen zondagsrust. Grote winkelketens grijpen hun kans. Kleine winkeliers moeten het veld ruimen. Dat helpt bepaald niet om de teloorgang van binnensteden en winkelstraten tegen te gaan.

  • De bijzondere positie van de zondag moet versterkt worden in wet- en regelgeving.
  • Gemeenten die de zondagsrust willen beschermen dienen die vrijheid te houden.
  • Koopzondagen zijn niet gewenst.
  • De regering moet bekijken of gemeenten ook echt werk maken van het meewegen van de belangen van werknemers en kleine winkeliers. Zo niet, dan moet zij niet aarzelen om in te grijpen.
  • De Arbeidstijdenwet moet in principe alleen zondagswerk toestaan dat noodzakelijk is, zoals in de zorg en bij de politie.
  • Werknemers mogen op geen enkele manier gedwongen worden om op zondag te werken. Onder meer de Arbeidsinspectie dient hier actief op toe te zien. Ook bij sollicitaties mag de opvatting over de zondag geen belemmering zijn om aangenomen te worden.
  • Verhuurders van winkelruimte in winkelcentra mogen geen winkelopenstelling op zondag afdwingen. Contractuele verplichtingen die dat wel eisen zijn niet langer toegestaan.
  • In verschillende Europese landen rijdt er geen vrachtverkeer op zondag. Dat willen we in Nederland ook!
  • De Zondagswet moet daarom blijven bestaan. De Zondagswet moet worden gehandhaafd en verbeterd, zodat de waarde van de zondag weer meer tot zijn recht komt. Handhaving van de wetten die de positie van de zondag moeten beschermen moet weer prioriteit krijgen bij gemeenten. De regering moet gemeenten hiervoor duidelijke handvatten bieden.
  • Om onnodig zondagswerk te voorkomen, moet innovatie mede gericht zijn op technologische ontwikkelingen die volcontinuprocessen overbodig maken.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.