Koningshuis

Nederland is staatsrechtelijk gezien een constitutionele monarchie. Dat wil zeggen dat de koning gebonden is aan de constitutie, zeg maar de Grondwet en de daarvan afgeleide regels en gebruiken. Datzelfde geldt voor de andere leden van het Koninklijk Huis.

Koning Willem Alexander is een telg uit het geslacht Oranje-Nassau. De geschiedenis van dat vorstenhuis is nauw verweven met de ontstaans- en verdere wordingsgeschiedenis van Nederland. Dat geeft tot op de dag van vandaag een verbondenheid van de Oranjes met Nederland en de Nederlanders.

Alleen al om die reden kan de koning met recht en reden ons staatshoofd worden genoemd. Hij staat symbool voor de eenheid van de natie. Ook is hij een toonbeeld van stabiliteit, naast snel wisselende parlementaire samenstellingen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.