Kinderporno

Het spreekt voor zich dat kinderporno een misdaad is, die streng bestraft dient te worden. In de praktijk blijkt de strafmaat niet afschrikwekkend te zijn. Ondanks de inspanningen van de recherche is het ophelderingspercentage laag. Veel eenvoudige zaken worden aangepakt, maar ingewikkelde zaken waarbij zelfs de daders soms bekend zijn, blijven op de plank liggen. Kinderpornonetwerken speelt in belangrijke mate op internationaal niveau, wat voor ingewikkelde opsporings- en strafzaken zorgt. Juist zulke internationaal opererende bendes moeten effectief kunnen worden aangepakt. Samenwerking met politie en justitie in andere (Europese) landen moet daarom worden geïntensiveerd. Ook de uitwisseling van gegevens inzake verdachten, wijze van opereren en vormen van criminaliteit moet sterk verbeterd worden. Dit geldt reeds op het landelijk niveau, waar de korpsen nog lang niet altijd goed samenwerken, maar zeker ook op internationaal vlak.

Concreet:

  • Er is een groot te kort aan mensen en geld. Er moeten daarom meer rechercheurs komen.
  • Stel internetserviceproviders verantwoordelijk voor het tegengaan van kinderpornonetwerken en innovatieve oplossingen voor de opsporing van kinderporno.
  • Filtering van (kinder)porno moet verplicht worden. Ook in gevangenissen en tbs-klinieken.
  • Ook misbruik van 16 en 17-jarigen moet aangepakt worden. Daarvoor is onder meer een omkering van de bewijslast voor meerderjarigheid nodig.
  • Er moet een meldknop komen op sites die vooral gericht zijn op kinderen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.