Kinderbijslag

De overheid moet voorwaarden scheppen zodat ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden. Daarbij is financiële ondersteuning onmisbaar, zoals de kinderbijslag. Inmiddels is er ook het kindgebonden budget. De SGP vindt het belangrijk dat er zowel een inkomensafhankelijke als een inkomensonafhankelijke regeling is. De SGP wil de bedragen voor deze regelingen fors verhogen. De Rijksbijdrage voor de kinderopvang wordt verdeeld over alle ouders. Zo ontstaat een eerlijke verdeling voor alle ouders. Zij kunnen dan zonder drang van de staat zelf bepalen hoe zij hun kinderen opvoeden.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.