Kernenergie

Om de energievoorziening niet alleen duurzamer te maken, maar ook betrouwbaar te houden is inzet op kernenergie nodig. Mits de veiligheid gewaarborgd blijft.

De SGP is voor verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borsele en staat open voor nieuwe inherent veilige kerncentrales, waaronder kleine centrales bij industriegebieden. Het beleid moet dit faciliteren en ondersteunen. Hoewel kernenergie nadelen heeft, zoals radioactief afval en opwarming van het oppervlaktewater, is het grote voordeel dat het CO2-vrije én voorspelbare stroomproductie oplevert. Dat moet fair afgewogen worden tegen het ruimtebeslag en de hoge systeemkosten van windparken. De warmteproductie van kerncentrales moet gebruikt worden in warmtenetten. Ook een goede inpassing in het landschap is van belang.

De overheid moet investeren in onderzoek naar gebruik van thorium en toewerken naar een demonstratiecentrale. Het gebruik van thorium als grondstof brengt minder risico’s met zich mee dan het huidige gebruik van uranium. Bovendien levert het veel minder radioactief afval op.

De veiligheid van kerncentrales moet streng gecontroleerd en gehandhaafd worden. Ook als deze centrales over de grens in België en Duitsland liggen, moet Nederland een oogje in het zeil houdenTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.