Joodse volk

Het Joodse volk is Gods oogappel (Deuteronomium 32 vs 10). De Heere Jezus, de Zoon van God, is uit een Joodse moeder geboren. Deze en andere Schriftgegevens zijn beslissend voor de bijzondere band die de SGP heeft met het Joodse volk én met de Joodse staat Israël. Daarnaast is de staat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten. Als Israël er niet was, zouden er beduidend minder kerken bestaan in het Midden-Oosten. Helaas [1] zijn er veel misvattingen die het beeld over Israël en het Joodse volk verdraaien en de publieke opinie besmetten. Zolang bijvoorbeeld niet wordt erkend, dat het Arabisch-Israëlische conflict over Palestina in feite een Islamitisch-Joods conflict is, blijven oplossingen steken aan de oppervlakte. Nederland moet waar mogelijk in de EU en in andere internationale verbanden consequent opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van Israël.

Zie ook bij Israël

Beleidsvoornemens antisemitisme

  • De kennis van met name jongeren over de holocaust neemt steeds meer af. Daarom komt er meer budget voor educatie op scholen over de Holocaust en Joodse geschiedenis.
  • De overheid stimuleert en faciliteert dat elke leerling kennismaakt met de (geschiedenis van de) Joodse gemeenschap door bezoek aan een relevante organisatie of museum, bijvoorbeeld het Joods cultureel kwartier in Amsterdam.
  • Er komt bij de politie en het OM een speciale eenheid voor de bestrijding van antisemitisme. Bij de aangifte wordt antisemitisme een duidelijk zichtbare, afzonderlijke categorie.
  • Het aanstellen van een nationaal coördinator antisemitisme (NCAB) is een stap in de juiste richting om antisemitisme te bestrijden. De NCAB opereert onder het departement van Justitie en Veiligheid en zijn aanstelling blijft permanent geborgd.
  • Met name online vindt er een opleving van antisemitisme plaats. Platforms moeten deze content zo snel mogelijk verwijderen en de gebruiker schorsen. De overheid legt boetes op aan platforms die deze content niet binnen 24 uur verwijderen.
  • Nederland en andere EU-landen moeten hun strijd tegen antisemitisme echt goed coördineren. Nederland gaat pleiten voor een speciaal fonds voor het tegengaan van antisemitisme en steun aan Holocaust-overlevenden en hun families, bijvoorbeeld als ze ‘alijah maken’ (willen verhuizen) naar Israël.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.