Integratie

Integratie betekent dat nieuwkomers zich met een positieve houding inspannen om deel te nemen en bij te dragen aan onze samenleving. Zij moeten op eigen benen kunnen staan. Die bereidheid moet aanwezig zijn. Het betekent niet dat nieuwkomers heel onze cultuur en al onze gewoonten moeten indrinken en kopiëren. Eenheidsworst is niet de bedoeling. Er zijn bovendien genoeg praktijken en gewoonten in Nederland waarvoor we ons moeten schamen. Denk bijvoorbeeld aan de seculiere verworvenheden, blootreclames etc. Het is wenselijk dat nieuwkomers op dergelijke punten kritisch blijven. Wel mogen we minimaal verwachten dat zij zich – evenals elke autochtoon dat behoort - aan de wetten en regels van ons land houden.

Integratie wordt bevorderd wanneer nieuwkomers weten waar zij aan toe zijn en wat zij in het land van aankomst kunnen verwachten. Het naïeve multiculturalisme, waardoor in het verleden bijvoorbeeld geen taaleisen werden gesteld, heeft wat dat betreft aanzienlijke schade berokkend. Van die houding moeten we af, omdat de problemen overduidelijk zijn geworden. Het scheppen van helderheid begint al in de inburgering. De Nederlandse identiteit en traditie moeten bijvoorbeeld helder aangegeven worden. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet de seculiere moraal.

Concreet:

 • Discriminatie op basis van ras, afkomst of huidskleur moet krachtig worden bestreden.
 • Bestrijding van segregatie in het onderwijs kan het beste worden aangepakt door een evenwichtiger bevolkingssamenstelling in wijken na te streven. De zogenaamde ‘zwarte scholen’ moeten vooral goede scholen zijn.
 • In de inburgeringscursus wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het probleem van antisemitisme.
 • Het accent moet in de inburgeringscursus liggen op beheersing van de Nederlandse taal en basale kennis van de Nederlandse samenleving.
 • Inburgeraars moeten in ieder geval op de hoogte zijn van Nederlandse symbolen en rituelen als het Wilhelmus, de Nederlandse vlag en Koningsdag.
 • Een uitkering wordt niet verstrekt aan hen die niet meewerken aan de verplichting tot het volgen van een inburgeringscursus.
 • De mogelijkheid van een dubbele nationaliteit wordt beperkt tot gevallen waarin het opgeven van de herkomstnationaliteit onmogelijk is.
 • Om de leefbaarheid van wijken te vergroten, krijgen gemeenten de bevoegdheid om kansarme allochtonen te spreiden.
 • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding mag niet belemmerend werken bij het voldoen aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen.
 • Polygamie mag in Nederland niet worden erkend.
 • Neef-nichthuwelijken zijn geen erkende relatievorm in het kader van gezinshereniging.
 • Personen met een verblijfsvergunning kunnen worden uitgezet wanneer zij in het eerste jaar drie kleine delicten hebben gepleegd of wanneer zij onherroepelijk zijn veroordeeld voor een misdrijf.
 • Er komt voor migranten een ingroeimodel voor de sociale zekerheid.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.