Innovatie

Ons land staat voor allerlei uitdagingen. De bevolking vergrijst. De werkloosheid is nog te hoog. We willen een goede, maar ook betaalbare gezondheidszorg. We moeten energie besparen. Productie moet schoner worden. Willen we al die uitdagingen aan kunnen, dan kan dat niet zonder bedrijven die investeren in de toekomst, in nieuwe technieken en mogelijkheden. De overheid moet deze ondernemers faciliteren en een duwtje in de rug geven.

Concreet:

  • Voor innovatieve starters en bedrijven die innovaties willen ontwikkelen en op de markt willen brengen is het vaak lastig om financiering te vinden. Daarom is extra geld voor het Innovatiefonds Mkb+ nodig en moet er een nieuwe regeling voor ‘durfkapitaal’ komen. Een deel van het budget voor de topsectoren en de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) kan hiervoor benut worden.
  • Er komt een nationale investeringsbank voor investeringen in innovatie, infrastructuur en energievoorziening. Zowel bedrijfsleven als maatschappij dienen hiervan te profiteren.
  • Voor de afgeschafte regeling Innovatieprestatiecontracten moet een alternatief komen. Kleine bedrijven zonder R&D-afdeling moeten gestimuleerd worden om samen te werken.
  • De eisen voor de Innovatiebox moeten ten minste zo aangescherpt worden, dat bedrijven die geen onderzoekers in Nederland hebben er geen gebruik van kunnen maken.
  • De integratie van de RDA (Research & Development aftrek) met de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) mag er niet toe leiden dat Nederlandse familiebedrijven op achterstand gezet worden ten opzichte van grote (buitenlandse) bedrijven.
  • De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven door de ‘innovatieve inkoop’ in de komende jaren te verdubbelen.
  • Onder meer industrie en bouwsector hebben behoefte aan proeftuinen. De overheid geeft regelvrije ruimte voor experimenten en stelt budget beschikbaar.
  • De opstart van bedrijven die gelieerd zijn aan universiteiten, met name door afgestudeerden, moet gestimuleerd worden.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.