Identiteitsgebonden zorg

De SGP staat pal voor de keuzevrijheid van cliënten en patiënten. De overheid moet de toegankelijkheid van identiteitsgebonden zorg blijven waarborgen en ervoor zorgen dat een identiteitsgebonden leefsfeer binnen instellingen voor langdurig verblijf beschermd blijft. 

Concreet:

  • De vrije artsenkeuze blijft gehandhaafd. 
  • Burgers moeten daadwerkelijk kunnen blijven kiezen voor maatschappelijke ondersteuning en (cliënt)ondersteuning die aansluit bij hun zorginhoudelijke, godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele wensen. Waar nodig worden gemeenten aangesproken op de verplichting tot het bieden van een divers en bij de vraag passend zorgaanbod.
  • Door de schaarste op de arbeidsmarkt ligt het voor de hand dat aanbieders van wijkverpleging voor samenwerking kiezen. Bij de samenwerkingsvorm die wordt gekozen, moet het aanbod van identiteitsgebonden zorg altijd worden gewaarborgd.
  • De Rijksoverheid moet erop toezien dat gemeenten daadwerkelijk voldoen aan hun verplichting om identiteitsgebonden jeugdhulp te bieden.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.