Huurbeleid

 

Er is een groot tekort aan huurwoningen, zowel aan sociale huurwoningen als een huurwoningen in het middensegment. Er moeten daarom veel extra huurwoningen gebouwd worden. Belemmeringen voor de bouw moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

  • Het bouwen van huurwoningen voor de middeninkomens verdient extra aandacht.
  • Woningcorporaties hebben op dit moment de mogelijkheid om incidenteel en onder strenge voorwaarden óók te bouwen voor andere groepen dan mensen met een laag inkomen. Die mogelijkheid moet meer gebruikt kunnen worden. Daarmee kan iets worden gedaan aan het krappe aanbod van middeldure huurwoningen, en dat bevordert ook weer de doorstroming.
  • Huurstijgingen in zowel de sociale als de vrije huursector blijven gematigd. Tegelijk is het voor zowel woningcorporaties als verhuurders noodzakelijk om huurprijzen aan te kunnen passen. Deze huurstijgingen mogen echter niet verder gaan dan noodzakelijk. Ook staat de SGP positief tegenover het beperken van de huren in de vrije sector door bepaalde regelgeving in de sociale huursector door te trekken naar de vrije sector. Hierbij mag de beschikbaarheid van huurwoningen niet onder druk gaan staan.
  • Met het oog op bijvoorbeeld verduurzaming en andere stijgende lasten is het redelijk dat verhuurders de huur jaarlijks laten stijgen. Daarbij moeten de verhuurders wél rekening houden met de portemonnee van de huurders. Om scheefwonen tegen te gaan kan in de sociale huursector stapsgewijs een extra huurverhoging worden opgelegd als het inkomen van de huurder aanmerkelijk hoger wordt dan voor de toegang tot de sociale huursector toegestaan is.
  • Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van sociale huurwoningen verder onder druk komt te staan, moet het mogelijk zijn om houders van een verblijfsvergunning – voor zover passend bij hun situatie - te huisvesten in onzelfstandige woonruimten.
  • De toegang tot de sociale huursector en het recht op huurtoeslag wordt bepaald op basis van het besteedbaar inkomen, niet het bruto-inkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat verschillen in belastingdruk tot onrechtvaardige resultaten leiden.
  • Het blijft mogelijk voor sociale huurders om, onder voorwaarden, hun sociale huurwoning te kopen.
  • Het is belangrijk dat de huurregelgeving recht doet aan zowel de positie van huurders als de positie van verhuurders en dat de balans tussen rechten en plichten tussen deze groepen zo veel mogelijk in balans is.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.