Geneesmiddelen

De SGP vindt het belangrijk dat iedereen de medicijnen kan krijgen die hij of zij nodig heeft om zijn ziekte te behandelen. Ook vindt de SGP het belangrijk dat in iedere apotheek een gekwalificeerde apotheker beschikbaar is. Zijn beschikbaarheid is de garantie dat iedereen die vragen heeft over zijn medicijnen de juiste informatie kan krijgen.

De SGP vindt het van belang dat er efficiënt wordt omgesprongen met het beschikbare geld. Als er sprake is van gelijkwaardige medicijnen verdienen generieke middelen de voorkeur boven de (duurdere) originele middelen. Als iemand problemen ondervindt als gevolg van het gebruikte generieke middel, moet dit middel na overleg met arts en apotheek wel vergoed worden. In dergelijke gevallen mag niet volstaan worden met de generieke middelen.

Concreet:

  • Ook in de komende kabinetsperiode moet de bijbetaling voor geneesmiddelen worden gemaximeerd (maximumbedrag per jaar).
  • Er komt een actieplan tegen de verspilling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
  • Veel mensen gebruiken jarenlang (zware) medicijnen zonder dat duidelijk is of zij het nog wel echt nodig hebben. Er moet meer aandacht komen voor het tijdig afbouwen van geneesmiddelen.
  • Dure medicijnen moeten landelijk worden ingekocht, zodat de kosten per medicijn dalen.
  • De Rijksoverheid intensiveert de prijsonderhandelingen over dure medicijnen.
  • De SGP wil dat de geneesmiddelenindustrie maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door transparanter te zijn over kostenopbouw en het hanteren van eerlijke en verantwoorde winstmarges. 
  • Patentrecht is bedoeld om vernieuwing te stimuleren en mag niet worden gebruikt om het alleenrecht van de farmaceut in stand te houden. Daarom dienen op Europees en nationaal niveau de mogelijkheden verkend te worden om geneesmiddelen toegankelijk te houden voor iedereen, met een redelijke vergoeding voor de farmaceut.
  • Het bestrijden en voorkomen van antibioticaresistente infecties vereist dat zoveel mogelijk nieuwe antibiotica ontwikkeld worden en dat die zo weinig mogelijk voorgeschreven worden. Om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te stimuleren, wordt onderzocht of fabrikanten een vergoeding kunnen krijgen wanneer hun antibioticum als reserve gehouden wordt.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.