Gehandicaptenzorg

Mensen met een beperking of een handicap verdienen goede zorg. Zij verdienen dat er een goede samenwerking is tussen de zorgmedewerkers, mantelzorgers, familie en vrijwilligers. De zorg dient van topkwaliteit te zijn. Daarbij zijn keuzevrijheid en eigen regie een belangrijk uitgangspunt.

Concreet:

  • De gehandicaptenzorg staat onder druk, zowel financieel als vanwege de arbeidskrapte. Werken in de gehandicaptensector moet aantrekkelijker worden. Ook wil de SGP inzetten op het verder verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg.
  • De regionale contracteerruimte van de zorgkantoren binnen de Wlz wordt wat betreft de gehandicaptenzorg en ggz voortaan bepaald op basis van objectieve criteria. Zorgkantoren worden door een objectievere verdeling gestimuleerd om vraag en aanbod scherper op elkaar af te stemmen en regionale verschillen tegen te gaan.
  • Op dit moment krijgen volwassenen die levenslang en levensbreed zijn aangewezen op veel uren zorg, geen indicatie voor de Wlz als zij nog wel eigen regie kunnen voeren. Dit geldt ook voor kinderen waarvan het ontwikkelingsperspectief nog niet bekend is of voor kinderen die behoefte hebben aan intensieve kindzorg. De SGP wil dat deze doelgroepen wel in aanmerking komen voor een indicatie van de langdurige zorg.
  • Mensen die levenslang en levensbreed zorg nodig hebben, hebben te maken met onevenredig veel regeldruk. De SGP wil dat we stoppen met voortdurende herindicaties en pleit voor invoering van een persoonsvolgend budget. Hierdoor kunnen mensen die levenslang en levensbreed hulp en ondersteuning nodig hebben een zorgaanbieder kiezen die helemaal bij hen past. Ook kan de zorg zo helemaal afgestemd worden op de eigen wensen, behoeften en persoonlijke omstandigheden.

 

Zie voor meer informatie:
Maatschappelijke ondersteuning
 
Langdurige zorg
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.