Gedoogbeleid

De SGP vindt dat de overheid de taak heeft om het kwade in te dammen en om strenge maatregelen te nemen tegen illegale praktijken. Een beleid waarin zedeloos gedrag wordt gestimuleerd of goedgekeurd, is funest voor de bevolking van Nederland. Dat geldt ook voor gedrag dat weliswaar strafbaar is, maar oogluikend wordt toegestaan. De SGP is daarom tegen gedoogbeleid en voor strikte strafrechtelijke maatstaven.
Op veel terreinen geeft de overheid zelf het slechte voorbeeld. Zo haalt de Nederlandse staat onder het mom van het tegengaan van verslavingen via de kansspelbelasting, voordeel uit de Staatsloterij en casino’s. (Zie bij kansspelen) Het halfslachtige gedoogbeleid op het terrein van drugs draagt eveneens bij aan het beeld dat in Nederland alles is toegestaan. Gedoogbeleid bij bijvoorbeeld drugs ondergraaft het overheidsbeleid. De overheid geeft immers met een gedoogbeleid te kennen dat iets weliswaar niet mag, maar toch (oogluikend) wordt toegestaan. De SGP vindt dat regels die zijn gesteld ook zorgvuldig en nauwgezet moeten worden gehandhaafd. 

Daarom zal de SGP zich ook blijven verzetten tegen het Experiment gesloten coffeeshopketen waarbij bovendien het doel en financieel kader onvoldoende helder zijn.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.