Gaswinning (Groningen)

Nederland is sterk afhankelijk van aardgas, onder meer voor de verwarming van huizen.

Het Groningenveld was altijd een belangrijke bron voor aardgas, maar de baten wegen niet langer op tegen negatieve gevolgen voor Groningers. De veiligheid van Groningers staat daarin voorop.  Per 1 oktober 2023 is de gaskraan dicht. De SGP juicht dit besluit toe. Inwoners van Groningen zien zich geconfronteerd met de gevolgen van 60 jaar gaswining: het aantal aardbevingen neemt nog steeds toe. Er zitten scheuren in de muren. De aardbevingen zorgen ook voor psychische schade. Inwoners van Loppersum en andere plaatsen leven in angst voor een nieuwe beving die voor nog meer schade zorgt. Daarom moet de overheid gedane beloftes nakomen. De gaskraan gaat niet opnieuw open en er moet snel werk gemaakt worden van het versterken van de huizen. De SGP zet verder in op: 

  • Ruimhartige en snelle schadeafhandeling
  • Woninginspectie bij alle mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen huis
  • Ruimhartige aanpak van de versterking van woningen, waarbij niet alleen gekoerst wordt op modelberekeningen, maar ook op de veiligheidsbeleving van mensen
  • Een apart programma voor de agrarische sector. Boerenbedrijven kampen met specifieke problemen, als lekkende mestkelders, verzakkende silo's en betonpaden, en drainageproblemen, die het gevolg zijn van zowel aardbevingen als bodemdaling. Boeren worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd.
  • Maatwerk voor erfgoed. Bij het versterken en verduurzamen van erfgoed moet oog worden gehouden voor het karakter van dorpen en monumentale panden.

De SGP vindt de winning van schaliegas ongewenst. Het levert risico’s op voor de drinkwatervoorziening en is drie keer duurder dan de normale gaswinning!Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.