Gaswinning (Groningen)

Nederland is sterk afhankelijk van aardgas, onder meer voor de verwarming van huizen.

Een belangrijke bron is de gaswinning uit het Groningenveld. Inwoners van Groningen zien zich echter geconfronteerd met de gevolgen: het aantal aardbevingen neemt nog steeds toe. Er komen scheuren in de muren. De aardbevingen zorgen ook voor andere schade. Inwoners van Loppersum en andere plaatsen zijn verder bang voor een zware beving die voor slachtoffers gaat zorgen. Inmiddels heeft het kabinet besloten de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen. Dat is een goede zaak. De SGP zet verder in op:

  • Ruimhartige en snelle schadeafhandeling
  • Woninginspectie bij alle mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen huis
  • Ruimhartige aanpak van de versterking van woningen, waarbij niet alleen gekoerst wordt op modelberekeningen, maar ook op de veiligheidsbeleving van mensen
  • Een apart programma voor de agrarische sector. Boerenbedrijven kampen met specifieke problemen, als lekkende mestkelders, verzakkende silo's en betonpaden, en drainageproblemen, die het gevolg zijn van zowel aardbevingen als bodemdaling. Boeren worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

De SGP vindt de winning van schaliegas ongewenst. Het levert risico’s op voor de drinkwatervoorziening en is drie keer duurder dan de normale gaswinning!Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.